For første gang udbydes en formaliseret national uddannelse om patientsikkerhedsarbejdet på universitetsniveau.

Nyt masterkursus i patientsikkerhed

Region Hovedstaden og Københavns Universitet tilbyder nyt masterkursus i patientsikkerhed.

Region Hovedstaden har i 2018 arbejdet for at styrke patientsikkerhed og læringskultur bl.a. via et kompetenceprogram målrettet risikomanagere, ledere og patientsikkerhedskoordinatorer. I samarbejde med Københavns Universitet har regionen nu udviklet masterkurser i patientsikkerhed (15 ECTS).

Det er første gang, der udbydes en formaliseret national uddannelse om patientsikkerhedsarbejdet på universitetsniveau.

Masterkurserne giver risikomanagere, patientsikkerhedskoordinatorer og ledere den nødvendige viden og metodetilgang til at arbejde proaktivt med patientsikkerhed, og de får et fælles og forskningsbaseret grundlag for arbejdet med patientsikkerhed. Derudover bliver de uddannet til at videreformidle det, de har lært, til andre.

”Det er nødvendigt med videreuddannelse, fordi vi i dag står med mere og mere komplekse patientforløb, der også gør arbejdet med patientsikkerhed mere komplekst. Der ligger en vigtig opgave i at undervise andre i patientsikkerhed og læringskultur, så vi kan udbrede denne viden til så mange som muligt”, fortæller risikomanager Benedicte Schou, der har været med til at udvikle kurserne.

Ansøgning, optagelse og undervisning

  • Ansøgning via Københavns Universitet frem til 1. maj 2019

https://mph.ku.dk/uddannelsen/kurser/patientsikkerhed-og-laeringskultur

  • Optagelseskrav er uddannelse på bachelorniveau samt min. to års erhvervserfaring.

Dette dokumenteres med eksamensbevis samt fx lønseddel

  • Undervisning fra september 2019 til juni 2020
  • Der er 25 pladser og optagelse er efter først-til-mølle-princip
  • Målgruppen er risikomanagere, ledere og patientsikkerhedskoordinatorer

Spørgsmål vedrørende ansøgning rettes til Master of Public Healths studieadministration

18. marts 2019

Nyheder