Nyt program sparer patienter for besøg på akutafdelingen i London

Med et nyt akutsystem i det nordøstlige London kan ambulancepersonale få råd og vejledning af et specialteam, når de er ude hos en patient. Systemet har vist sig at forebygge indlæggelser på akutafdelingen

Foto: Phillip Waterman, phillipwaterman.com. Taken at International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Copenhagen, 15-17 May 2023.

Mange tusinde besøg på akutafdelingen er forebygget med et nyt akutsystem, REACH, ved Barts Health NHS Trust i det nordøstlige London.

Der er etableret en hub med akutmedicinsk læge, sygeplejerske, receptionist og yngre læger. Ambulancepersonalet kan, når de er ude hos en patient, kontakte hubben og få kliniske råd om, hvordan patienten bedst behandles. Der er mulighed for virtuelle konsultationer, medicinordinationer, kontakt til specialister eller tilkald af et mobilt akut team, der kan komme ud til patienten. Hubben er også til rådighed for personalet i lægevagten.

REACH-hubben er bemandet 12 timer om dagen, syv dage om ugen.

Systemet har siden november 2021 forebygget 8.700 indlæggelser på akutafdeling af patienter med ambulance (999) og ca. 3000 henvisninger til akutafdelingen gennem lægevagten (111).
Resultaterne blev fremlagt af Joanna Moore, leder af REACH, og Tiffany Wishart, klinisk leder for ambulance service i distriktet, ved International Forum i København.

En patienttilfredshedsundersøgelse har vist, at over 90 % af patienterne føler sig involveret i deres forløb og vil anbefale systemet til andre.

Det er nu planen at sprede systemet til flere distrikter.

Systemet er tidligere beskrevet i en pressemeddelelse fra Barts Health.

Læs pressemeddelelsen fra Barts Health