Nyt projekt skal skabe ”Medicinsikre botilbud”

Kommuner søges til at deltage i nyt projekt, hvor medicinsikkerheden højnes for borgere på botilbud ved at mindske antallet af medicinfejl. Projektet tager afsæt i erfaringer fra I sikre hænder, hvor en række botilbud allerede har bevist, at det kan lade sig gøre.

På læringstræf vil projektdeltagerne blive undervist i forbedringsmetoder, som de kan bruge til at skabe sikker medicinhåndtering på botilbuddene. Billedet er fra et ernæringsprojekt i regi af I sikre hænder.

Til efteråret får op til 10 kommuner mulighed for at blive del af et 2-årigt projekt, hvor formålet er at øge medicinsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af medicineringsfejl.

Projektet tager afsæt i forbedringsprogrammet I sikre hænder, hvor 18 kommuner siden 2013 har brugt Forbedringsmodellen som metode i ældreplejen, og der også tidligere er gjort gode erfaringer med socialfaglige tilbud og botilbud.

Kommunerne fra I sikre hænder har vist, at det med systematiserede arbejdsgange, tidstro data og løbende afprøvninger er muligt at mindske medicinfejl – og helt udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt. Det er Bofællesskabet Albo i Viborg Kommune et godt eksempel på. I november 2019 kunne de fejre 2.000 dage uden medicinfejl, der krævede lægekontakt.

De erfaringer skal nu viderebringes til den socialpædagogiske kontekst på botilbuddene.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Læs mere om projektet og samarbejdspartnerne på vpt.dk

Medicinsikkerhed er patientsikkerhed

Borgere på botilbud kan have mange samtidige psykiske og somatiske problemstillinger, som kan medføre et medicinforbrug, hvor der potentielt er risiko for, at der sker utilsigtede hændelser med medfølgende skade.

En del af projektet handler derfor om at styrke medarbejdernes kompetencer og viden om medicinsikkerhed, medicins virkning og bivirkninger samt skabe en læringskultur på de deltagende botilbud, hvor medicinhåndtering bliver en del af tilbuddets samlede rehabiliteringsindsats.

– Ingen går på arbejde for at skade borgere. På trods af dette er medicineringsfejl blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, men sådan behøver det ikke at være. Der er et behov flere steder for at komme i gang med at skabe pålidelige arbejdsgange og anvende de metoder, vi ved, der er med til at skabe en patientsikkerhedskultur. Vi glæder os over, at flere botilbud nu får muligheden, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Kort sagt handler det om, at den rette borger får den rette medicin på det rette tidspunkt. Men en korrekt medicinering på botilbud handler ikke kun om det sundhedsfaglige, men også det socialpædagogiske arbejde. Det skal derfor ske inden for en ramme, hvor det centrale fokus er at hjælpe borgerne til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Læs om medicinindsatsen på I sikre hænders hjemmeside

PS! bistår kommunerne

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil undervejs bistå de deltagende kommuner og botilbud med forbedringsarbejdet.

Indledningsvis vil forbedringskonsulenter i samarbejde med bostedernes medarbejdere foretage en gennemgang og analyse af de nuværende arbejdsgange omkring medicinering.

Derudover vil botilbuddene i løbet af den 2-årige projektperiode deltage i 7 læringstræf, hvor ledere og medarbejdere mødes, får undervisning i bl.a. Forbedringsmodellen og har mulighed for at arbejde med lokale indsatser.

I løbet af perioden vil hver kommune modtage 5 besøg fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor ledere og medarbejdere har mulighed for at få vejledning og sparring på de lokale tiltag.

– Vi ved fra I sikre hænder, at det at få metoder til at systematisere arbejdsgange og indsamle tidstro data, så man løbende kan følge arbejdet, det er noget, der styrker både den faglige stolthed, men også det tværfaglige samarbejde. Begge dele er noget, der i sidste ende kommer borgerne – og deres pårørende – til gavn, siger Vibeke Rischel.

Kommuner kan søge om at deltage

Første læringstræf er i november 2020, men inden da skal der findes kommuner til at deltage i projektet. Derfor inviteres landets kommuner nu til at søge om at være med. De enkelte kommuner kan deltage med et eller flere botilbud.

De deltagende kommuner forventes at have en ambition om at arbejde systematisk med at skabe sikre arbejdsgange på botilbuddene. Det kræver også tydelig ledelsesopbakning og en dedikeret tovholder.

Vi afholdt virtuelle informationsmøder de 25. og 26. august, hvor kommunerne kunne høre mere om, hvordan de på botilbud kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere. Se præsentation og video fra informationsmøderne nedenfor.

Ansøgningsfristen for at søge om at deltage i projektet er den 15. september 2020.

Ansøgningsskema (word-dokument)

Læs mere om projektets indhold og forløb i de følgende materialer:

Introduktion til Medicinsikre botilbud (pdf)

Invitation til at deltage i projektet (pdf)

Præsentation fra infomøderne (pdf)

Optagelse af informationsmødet den 26. august 2020.

Find mere om