Nyt redskab fremmer dialog om patientsikkerhedskultur

Repræsentanter fra de fem hospitaler, der tidligere har været med i Patientsikkert Sygehus, mødtes i slutningen af januar for at samle de første erfaringer af afprøvningen af et nyt redskab til evaluering af patientsikkerhedskultur. Mødet foregik på Sygehus Lillebælt, og her er det kvalitetschef Lonnie Sander Terkildsen, der koordinerer planlægningen af den kommende workshop.

Er forudsætningerne til stede i vores organisation for, at vi kan yde patienterne en sikker, pålidelig og effektiv behandling? Fungerer vores teamwork og kommunikation? Hvordan er vores grad af psykologisk sikkerhed blandt personalet? Hvor gode er vi til dialog og konflikthåndtering? Og er der fokus på kontinuerlig læring og forbedring?

Et nyt selv-evalueringsredskab giver sundhedsvæsenets organisationer mulighed for at tage temperaturen på egen kultur og eget læringssystem. Redskabet giver en pejling på, hvor man som organisation har styrker og svagheder, og identificerer områder med potentiale for forbedring.

”Redskabet er superanvendeligt. Det er let at gå til, og styrken ligger i den dialog, der opstår, når redskabet bruges. De snakke, vi har haft, har allerede ført til aha-oplevelser,” siger Mikkel Kreiner-Møller fra Nordsjællands Hospital, hvor redskabet er testet på direktions-, afdelings- og afsnitsniveau. Også de fire andre hospitaler, der var med i projektet Patientsikkert Sygehus, har afprøvet selvevalueringen. Foruden Nordsjællands Hospital er det Sygehus Lillebælt, Regionshospitalet Horsens og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Regionshospitalet Nordjylland.

Redskabet er under udvikling i det amerikanske Institute for Healthcare Improvement. Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har taget initiativ til at få oversat redskabet til dansk og få det afprøvet i det danske sundhedsvæsen.

Kom til workshop den 9. april (Dag 2) og vær med til at videreudvikle redskabet

Repræsentanter for de fem hospitaler mødtes i slutningen af januar for at samle de første erfaringer af afprøvningen. Mødet foregik på Sygehus Lillebælt, hvor kvalitetschef Lonnie Sander Terkildsen, riskmanager Anne Katrine Ravn og datakonsulent Anne Vedel Lauridsen var værter. De øvrige deltagere ved mødet var: HR-chef Mikkel Kreiner-Møller og kvalitetskonsulent Inge Ulriksen fra Nordsjællands Hospital, Anne Overgaard Bohlbro fra Regionshospitalet Horsens, sundheds- og uddannelseschef Louise Isager Rabøl og kvalitetskonsulent Eva Møss Jeppesen fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, plejefaglig direktør Charlotte Fuglesang og Risk Manager Vivi Pedersen fra Regionshospital Nordjylland og sundhedsfaglig direktør Vibeke Rischel og kommunikationskonsulent Charlotte Frendved fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Netværk mellem de fem deltagere fra Patientsikkert Sygehus
De fem hospitaler, der deltog i forbedringsprogrammet Patientsikkert Sygehus har holdt kontakten ved lige, siden programmet sluttede i 2013. Sygehusene indgår i et netværk, der udveksler erfaringer med forskellige aspekter af patientsikkerhed og forbedringsarbejde.
Direktionerne fra ’De Fem’ mødes årligt. Derudover arrangerer De Fem et årligt læringsseminar. Næste gang bliver den 14. november 2019.
https://www.de5pss.dk/

Styrker og svagheder

Oplevelsen af redskabet er overordnet positiv på alle de fem hospitaler, men der er også forslag til forbedringer.

”Redskabet har givet ledelserne lejlighed til at drøfte emner, som de nok ikke taler så meget om til dagligt,” siger Charlotte Fuglesang, plejefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland, hvor man har testet redskabet hos tværfaglige ledelsesteam.

Redskabet er udformet som et skema, der gennemgår ni forskellige temaer (se faktaboks) med relevans for patientsikkerhedskultur. For hvert tema kan man ud fra en række udsagn score sin organisation alt efter, hvor stærk kulturen er.

Afprøvningen har også afsløret en del svagheder. En udfordring er, at skemaet er oversat fra amerikansk. Det er et problem, dels fordi oversættelsen af ord og begreber ikke alle steder er dækkende, og dels fordi man i USA har en anden organisering og ledelsesstruktur. Et andet problem er, at skemaet primært henvender sig til topledelses-niveau, hvorimod spørgsmålene egner sig mindre godt til afdelings- og afsnitsniveau. Ved mødet i januar var en af overvejelserne, om skemaet kunne tilrettes, så der var en særskilt version for hvert ledelsesniveau.

Medarbejderne som målgruppe

Eva Møss Jeppesen fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse argumenterede for, at redskabet også burde tilrettes til brug blandt organisationens klinikere:

”Det vil være en god ide at have et skema, der kan bruges af klinikerne. Det er ikke sikkert, at deres opfattelse af emnerne stemmer med ledelsens,” siger hun. Det nuværende skema er imidlertid for ledelses-rettet til brug blandt medarbejderne, så det vil kræve en tilretning.

Der er også nogle spørgeskema-tekniske svagheder. Fx opleves skemaet som teksttungt og uoverskueligt, og det kan være vanskeligt at indplacere sig styrkemæssigt i skemaet, da man kan være enig i udsagn fra flere forskellige niveauer.

Understøttes af data

Sundhedsfaglig direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vibeke Rischel har i samarbejde med Nordsjællands Hospital kigget på, hvilke data der kan bruges til at understøtte de forskellige temaer i selvevalueringsredskabet.

”En ting er at score på et skema, men hvis der også kan underbygges med data, vil det styrke redskabet væsentlig. Her vil det også være en styrke, hvis organisationen har erfaring med brug af tidstro data, som de fem hospitaler fra Patientsikkert Sygehus har,” siger Vibeke Rischel. Erfaringerne fra Nordsjællands Hospital er, at hospitalet allerede har adgang til en række datakilder, der kan bruges. Det er fx data fra trivselsmålinger, patienttilfredshedsundersøgelser (fx LUP), data fra arbejdsmiljøområdet, patientklager, utilsigtede hændelser, data for antallet af medarbejdere, der har deltaget i teamtræning osv.

Næste skridt er, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed tilretter skemaet og derefter skal det afprøves igen. Den nye version af selvevalueringsredskabet vil blive præsenteret ved en workshop på Patientsikkerhedskonferencen 2019, hvor workshop-deltagerne får lejlighed til at deltage i videreudviklingen af redskabet.

Erfaringer fra afprøvningerne i Danmark vil senere blive formidlet til Institute for Healthcare Improvement for også at give input til forbedringen af selvevalueringsredskabet internationalt.


FAKTA:

Selvevalueringsredskabets ni temaer

Redskabet “Individual Safety Diagnostic and Planning Tool” er baseret på Institute for Health Care Improvements ”Framework for Safe, Reliable and Effective Care”.

Selvevalueringskemaet gennemgår ni forskellige temaer, hvor der er mulighed for at score sig selv.

1) Psykologisk sikkerhed

2) Ansvarlighed

3) Teamwork og kommunikation

4) Forhandling og konflikthåndtering

5) Kontinuerlig læring

6) Forbedring og måling

7) Pålidelighed

8) Gennemsigtighed

9) Forbedringsledelse

Samarbejdet med patienter og pårørende udgør kernen i modellen og går som tema på tværs af de ni øvrige.