Obduktioner afslører fejldiagnoser hos patienter døde af sepsis

Obduktion et vigtigt diagnostisk værktøj, der kan identificere dødsårsager, som ikke er erkendt under indlæggelsen på intensiv afdeling. Det konkluderer forskerne efter en undersøgelse af patienter, der er døde af sepsis inden for 48 timer efter indlæggelse på intensiv afdeling.

På et hospital i Maastricht i Holland blev der i løbet af en femårig periode indlagt 1107 septiske patienter på intensiv afdeling. Heraf døde 344 patienter (31%), hvoraf 97 patienter (28%) døde inden for 48 timer. Hos 32 (33%) tidligt afdøde patienter blev der aftalt obduktion, som blev gennemført inden for 24 timer efter døden.

Klinisk diagnose og postmortem-fund blev sammenlignet.  Ved obduktion blev der fundet 26 diagnoser, som ikke var stillet af klinikerne, hovedsagelig myokardieinfarkt og lungebetændelse.

Hos fire patienter (13%) blev der ved obduktionen stillet en diagnose, som hvis den havde været erkendt under indlæggelsen, sandsynligvis ville have betydet, at patienten kunne være helbredt eller i hvert fald levet længere.

Hos 14 patienter (46 %) fandt man en alvorlig uoverensstemmelse mellem den kliniske diagnose og post-mortem diagnosen, hvor det sandsynligvis ikke ville have haft betydning for behandlingen (fordi patienten alligevel fik relevant behandling eller fordi patienten var for syg til at modtage den relevante behandling).

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Driessen RGH, Latten BGH, Bergmans D, et al. Clinical diagnoses vs. autopsy findings in early deceased septic patients in the intensive care: a retrospective cohort study. Virchows Arch. 2021;478(6):1173-1178. doi: 10.1007/s00428-020-84-5.

https://psnet.ahrq.gov/issue/clinical-diagnoses-vs-autopsy-findings-early-deceased-septic-patients-intensive-care