Oplæg: Hvordan skaber vi bedre læring i sundhedsvæsenet?

Selskabets bestyrelse har ønsket et forslag til, hvordan det ideelle system for læring i det danske sundhedsvæsen kan se ud som grundlag for at skabe et mere sikkert sundhedsvæsen.

Baggrund

PS!’ bestyrelse har igennem de seneste år drøftet, hvordan arbejdet med patientsikkerhed kan organiseres bedre, så det i højere grad understøtter betingelser for at skabe fælles læring og forbedringer til gavn for patientsikkerheden.

Dette arbejde er nu mundet ud i et oplæg om, hvad der skal til for at underbygge og understøtte læring i sundhedsvæsenet. Oplægget lanceres på Patientsikkerhedskonferencen 2022.

Oplægget skal bidrage til debat og består af en række faglige grundprincipper og en række konkrete systemer, værktøjer og rammer samt et inspirationskatalog.

Formål med oplægget

Oplægget består af en række faglige grundprincipper og en række konkrete systemer, værktøjer og rammer der understøtter læring i sundhedsvæsenet. Oplægget er kvalificeret af praksis.

Formålet med oplægget er, at:

  • bidrage til en debat om, hvordan vi fremtidigt kan arbejde med læring i sundhedsvæsenet
  • principperne bruges som pejlemærker i fremtidigt arbejde med læring i sundhedsvæsenet
  • de konkrete forslag til rammer og systemer er inspirationskilder til iværksættelse af konkrete læringsinitiativer.

Indhold

Oplægget indeholder følgende:

  • Vidensbaseret input om, hvorfor det er vigtigt at tale om og arbejde med læring i relation til patientsikkerhed.
  • Nedslagspunkter om, hvad der er sket fra central side indenfor patientsikkerhed og læring de seneste 20 år, samt dettes betydning for læringskulturen.
  • En redegørelse for, hvilke teoretiske ståsteder indenfor læring, arbejdet bygger på.
  • Grundprincipper, som sundhedsvæsenet bør arbejde ud fra for at skabe de ideelle rammer for læring.
  • En række konkrete forslag til rammer og systemer, der understøtter læring i relation til patientsikkerhed på en række organisatoriske niveauer
  • Et uddybende inspirationskatalog.

Oplæg om læring i sundhedsvæsenet 2022 – pixiudgave

Oplæg om læring i sundhedsvæsenet 2022 – rapport