Oplysninger fra patientklager uddyber personalets UTH-rapporter

Britiske forskere har i en ny undersøgelse matchet personalets rapporter om utilsigtede hændelser med patientklager, der stammer fra de samme hændelser.

Ved et stort hospitalssystem i London har man gennemgået fem års hændelsesrapporter fra personalet og patientklager fra samme periode. Man fandt 446 personalerapporterede hændelser, hvor der var en patientklage relateret til det samme hændelsesforløb (disse udgjorde 0,6 % af alle hændelsesrapporter og 7,6 % af alle patientklager).

Når en personalerapporteret hændelse havde overlap med en patientklage, var hændelsen 5,8 gange hyppigere rubriceret som en ”alvorlig hændelse” (”Serious Incident”) af hospitalet. Patienterne rapporterede i næsten 60 % af tilfældene skaden som værende mere alvorlig end personalet.

Eksempler på, at patienterrne rapporterede alvorlige skader, hvor personalet havde registreret dem som mindre alvorlige, var nyresvigt, organperforation, permanent handikap og død. Patienterne oplevede i højere grad end personalet de længerevarende konsekvenser af skaden.

En mere dybtgående analyse viste, at der i patientrapporterne var beskrivelser af tilstødende hændelser, som ikke var omtalt af personalet. Og patienternes forklaringer på hændelsen var ofte anderledes end personalets

Forskerne konkluderer, at hvor rapporteringssystemer for utilsigtede hændelser primært er afhængige af personalets perspektiver, er der stor værdi i at bruge patientklager til at supplere, teste og udfordre personalets beskrivelser.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Van Dael J, Gillespie A, Reader T, et al. Getting the whole story: Integrating patient complaints and staff reports of unsafe care. Journal of Health Services Research & Policy. July 2021. doi:10.1177/13558196211029323

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13558196211029323