OUH spurgte patienter: Hvad er vigtigt for dig i det kliniske møde?

På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus ville de i år ikke kun spørge patienter: Hvad er vigtigt for dig? De afprøvede også en ny måde at understøtte patienter i at deltage aktivt i beslutninger om deres eget forløb.

I uge 24 var der bl.a. opsat roll-ups ved hovedindgangene på OUH, ligesom der var information på storskærme, intranet og Facebook om, at patienter ville blive spurgt: Hvad er vigtigt for dig?

Da Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus igen i år var med til at markere den internationale Hvad er vigtigt for dig-dag, valgte de at gentænke initiativet. Det involverede bl.a. at udvide dagen til at vare en hel uge, udvikle egne materialer og sætte fokus på patientinddragelse i det kliniske møde.

Udover det brede spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for dig?” har de særligt haft fokus på, hvad der er vigtigt for patienterne, når sygdom og behandling drøftes i det kliniske møde.

– Vi er tunet ind på det kliniske møde, det er der, vi gerne vil inddrage. Vi vil understøtte at få patienterne mere med, velvidende at ikke alle ønsker at blive inddraget, men uanset er det godt at have gjort sig overvejelser, siger udviklingskonsulent Stina Brogård Andersen.

– Vi arbejder hver dag i klinikken med at inddrage patienter, men i denne uge havde vi særligt fokus på at understøtte deres forberedelse ved at afprøve nyt materiale, siger kommunikationskonsulent Birgitte Lund Møller.

De fandt bl.a. inspiration i den oprindelige idé til dagen, der udsprang af en artikel fra 2012 om fælles beslutningstagen og patientinddragelse. Artiklen konkluderede, at det ikke er nok at spørge: ”What’s the matter with you”, men også ”What matters to you?”.

Blogindlæg af Maureen Bisognano: How WMTY started

Om den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag
I 2020 deltog mere end 49 lande i den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag.
Dagen har til formål at møde borgere og patienter som hele mennesker og spørge: Hvad er vigtigt for dig? og ikke kun: Hvad er der i vejen med dig?
Læs mere på vigtigtfordig.dk

Refleksionskort med 3 spørgsmål

I uge 24 blev et nyt materiale afprøvet på OUH, som særligt er foreslået anvendt til patienter, der står overfor at træffe et valg i deres behandlingsforløb.

Materialet består af et refleksionskort med tre spørgsmål, som patienten kan bruge til at forberede sig på samtalen:

  • Er der noget, du vil spørge om i forhold til din sygdom og behandling?
  • Er der noget, der fylder ekstra meget for dig lige nu?
  • Hvad er særlig vigtigt for dig?

Spørgsmålene er valgt på baggrund af tidligere projekter, hvor der allerede er formuleret inddragende spørgsmål. De er så blevet valideret ved pilottest, hvor en studerende har lavet kognitive interviews for at sikre forståelsen og undersøge, hvilke spørgsmål patienterne foretrækker. Materialet blev efterfølgende testet på et par afdelinger.

– Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger på materialet, bl.a. så en afdeling mulighed for tværfaglige drøftelser om brugen af det, fordi flere faggrupper har samtaler og dermed kan sparre med hinanden. Afdelinger meldte tilbage, at det gode også er, at patienternes forberedelse forpligter til at følge op på, hvad der er vigtigt for dem, siger Birgitte Lund Møller.

32 afdelinger deltog i Hvad er vigtigt for dig?-ugen, og der var på forhånd lagt op til, at de havde en intern drøftelse om, hvordan de bedst kunne inddrage patienterne.

Refleksionskortet er givet til i alt 1.188 patienter på OUH i løbet af ugen. 677 patienter fik det via e-Boks, og 418 fik det udleveret i ambulatoriet eller på den afdeling, hvor de var indlagt. Endelig har afdelingerne også båret klistermærker med logoet og spurgt: Hvad er vigtigt for dig?

Mere aktive patienter

Den 1. juli var kontaktpersoner fra alle afdelinger inviteret til evalueringsmøde.

– Under evalueringen kom det frem, at det var positivt, at patienter kom ind og var meget mere forberedte i forhold til, hvad der betyder noget for dem. Andre sagde, at de havde oplevet, at patienter blev mere aktive i dialogen. Det er blevet taget godt imod, siger Stina Brogård Andersen og fortsætter:

– Vi snakker hele tiden om at fokusere på mindset og kultur blandt klinikere, men vi skal også huske at fortælle patienterne, at der er plads til deres perspektiv og vi vil gerne vil have, at de deltager aktivt i snakken. Med respekt for at ikke alle ønsker at blive inddraget, og det skal der være plads til.

Patienterne er ligeledes inddraget i evalueringen ved hjælp af evalueringskort, som de fik udleveret efter samtalen. Her blev der spurgt ind til, hvorvidt der under samtalen blev snakket om, hvad der er vigtigt for dem, og hvorvidt de var tilfredse med snakken.

Vigtigt med kommunikation

Materialet og formen i år var en afprøvning, men de to konsulenter er ikke i tvivl om, at de vil fortsætte med det næste år. Men de har også lært, at det kræver tid til forberedelse i afdelingerne at implementere nye materialer.

–  Når man laver noget nyt, som er anderledes fra sidste år, så er det vigtigt med grundig kommunikation til de afdelinger, der er med. I år kunne de deltage på forskellige måder, så de har selv kunnet vælge om det var en eller flere dage. Der har været en ramme, men mulighed for at gøre det forskelligt, siger Birgitte Lund Møller og fortsætter:

– Vi synes det har været en succes med positiv respons og lyst til at arbejde videre med det, samt at så mange har fået det prøvet af i år.

– Nu har vi et godt materiale og udgangspunkt. Det forventer vi at vi holder fast i. Næste år vil vi gå tidligere i gang, og vi vil lave en faglig sparringsgruppe med klinikere, siger Stina Brogård Andersen.

Vigtigtfordig.dk