Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.

Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.

Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside

Når en ny patient kommer ind på Psykiatriske Skadestue i Aalborg, bliver de pårørende hver gang opfordret til at komme med til samtalen, og er patienten alene, spørger personalet, om de har én, de vil have med.

Pårørende er med til forebyggelse af selvmord

På Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg inddrager medarbejderne systematisk de pårørende, når de vurderer risikoen for selvmord hos patienterne. Deres viden er vigtig i arbejdet med at forebygge selvmord i psykiatrien.

Af Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Nul selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse. Sådan lyder målet i Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord. For at nå det mål inddrager personalet på Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg systematisk de pårørende, fortæller den ledende sygeplejerske på afdelingen, Tina Goosmann Riis.

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

Hvordan inddrager I de pårørende?
Vi har altid forsøgt at inddrage pårørende – også før det blev ‘moderne’. Men i forbindelse med Sikker Psykiatri har vi mere konsekvent spurgt dem, hvordan de ser på situationen. Når en ny patient kommer ind på afdelingen, bliver de pårørende hver gang opfordret til at komme med til samtalen, og er patienten alene, spørger personalet, om de har én, de vil have med.

Under indlæggelsen er de pårørende normalt med til stuegang, og vi har afprøvet andre måder at inddrage på. Vi har for eksempel ringet til pårørende af patienter, der var kommet alene, og spurgt om de kunne hjælpe. En mor fra Sjælland, vi ringede til, ville gerne have sin datter boende. Så pigen kom derover i stedet for at blive indlagt. Det var egentlig et rigtig godt tiltag, men vi var nødt til at droppe det igen.

‘Sikker Psykiatri sætter ekstra fokus på forebyggelse af selvmord’

Hvorfor?
Vi kunne jo ikke altid få fat i de pårørende. Så ringede de pårørende tilbage senere, hvor det personale, der besvarede opkaldet, ikke vidste, hvad det handlede om. Det er forvirrende og frustrerende for alle parter.

Hvor systematiske er I med inddragelsen?
Vi har udarbejdet et lommekort til personalet om inddragelse af pårørende, som består af en række spørgsmål og nogle opmærksomhedspunkter. Det hjælper os med at huske at spørge om det rigtige i forbindelse med vurdering af selvmordsrisiko.

Alligevel ved vi ikke helt endnu, om vi gør dét, vi siger, vi gør. Vi har haft fokus på det i mange år, og min fornemmelse er, at vi er ret konsekvente. Men jeg ved også, at der tidspunkter, hvor det ikke bliver gjort. Nu skal vi til at måle på det, så det bliver spændende at se.

På Psykiatrisk Skadestue i Aalborg har personalet udarbejdet et lommekort, som skal sikre systematisk inddragelse af pårørende i forbindelse med vurdering af selvmordsrisiko.

 

Hvorfor er pårørendeinddragelse vigtigt for selvmordsforebyggelse?
Pårørende er med til at kvalificere den behandling, som vi måske kan stille i udsigt. For de kan sige noget om omstændigheder, patienten befinder sig i og kan kvalificere det, patienten selv fortæller os. Så kan vi bedre hjælpe. Derfor valgte vi at fokusere på pårørendeinddragelse som noget af det første, da vi kom med i Sikker Psykiatri.

Vi håber, det har en betydning, og at det kan hjælpe os med at hjælpe dem, der måske vil forsøge at begå selvmord. Men på nuværende tidspunkt er det svært at sige, om det har en direkte effekt.

Læs mere om Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord 

Jeg håber, at når pårørende er med, kan det åbne op for en samtale i hjemmet, og at det hjælper at få det sagt. Man skal kunne dele sin forpinthed med nogen, så man ikke gør noget drastisk.

Vi skal huske på, at de pårørende enormt gerne vil hjælpe og inddrages. De er jo bekymrede.

26. september 2017

NyhederSikker Psykiatri