Pårørende-kampagne sætter fokus på mænd

I de kommende 6 uger sætter TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed fokus på, hvor vigtige pårørende er – og hvordan de støtter bedst, når sygdom rammer.

Mænd: Fokus på mænds inddragelse af pårørende.

Selvom vores sundhedsvæsen er grundlæggende sundt, og læger og sygeplejersker hver dag går på arbejde for at gøre en forskel, sker der ind imellem utilsigtede hændelser. Men aktive patienter og pårørende kan være med til at forhindre fejl og misforståelser i behandlingsforløbet.

Kampagnen ’Hej Pårørende – Godt du er der’ har særligt fokus på mænd, og den måde de agerer på i forhold til kvinders måde at tackle situationen på. Mandlige patienter er mindre tilbøjelige end kvinder til at inddrage pårørende i deres sygdomsforløb. Det viser en undersøgelse, som DEFACTUM gennemførte tidligere i år på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, og det bekræftes også af tidligere forskning.

– Mange mænd har en tendens til at søge væk fra andre mennesker, når de bliver syge. De tænker, at det kan de klare selv. Kvinder søger derimod i højere grad nærhed med andre mennesker, når de bliver syge, siger chefpsykolog fra Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, der forsker i mænds sundhed.

Video med Svend Aage Madsen

Meget tyder ellers på, at det er en god idé for mænd, hvis de inddrager pårørende. Undersøgelsen viser nemlig, at mænd er mindre tilbøjelige end kvinder til at stille spørgsmål i forhold til deres behandlingsforløb. Derfor er det en god idé, hvis mænd tager deres pårørende med til samtaler, så de sammen får stillet de vigtige spørgsmål. Forskning viser, at aktive pårørende ikke bare er en stor støtte for patienten – de kan også være med til at opdage og forebygge fejl.

– Pårørende er vigtige, fordi de kan bidrage med vigtig viden, da de kender patienten. De kan hjælpe sundhedspersonalet med at opnå en bedre forståelse for patientens samlede situation, og det fører til større patienttilfredshed og færre fejl. Derfor er de pårørende en vigtig faktor i arbejdet med at øge patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen, siger overlæge Ove Gaardboe fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tidligere i år udgav Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med DEFACTUM undersøgelsen ”Pårørende på Spring”, der handlede om pårørendes oplevelser, roller og holdninger. 46 procent svarede i undersøgelsen, at de i mindre grad eller slet ikke fik nok information under indlæggelsen, mens 38 procent følte, at personalet i mindre grad eller slet ikke interesserede sig for den viden, de kunne bidrage med.

Mange pårørende har allerede i dag en væsentlig rolle, og sygehuspersonalet er ofte gode til at invitere de pårørende med indenfor. Alligevel ender en stor del af de pårørende i en passiv rolle, når der skal træffes beslutninger. For få pårørende oplever, at sygehuspersonalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med. De pårørende vil meget gerne bidrage, men savner ofte en aktiv opfordring fra personalet.

Kampagnen ”Hej pårørende – godt du er der” er en del af en overordnet indsats i Hej Sundhedsvæsen, der skal fremme samarbejdet mellem alle parter for at skabe et reelt partnerskab mellem patient, pårørende og personale. Formålet er at få flere pårørende til at deltage ved samtaler, hvor der tages beslutninger og til at forberede sig sammen med patienten – for at sikre spørgsmål, dialog og aktiv deltagelse, så man får talt med personalet om, hvad der er vigtigt for den enkelte.

Kampagnen er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og bygger på flere års samarbejde med sundhedsvæsnet om inddragelse af patienter.

Find mere om