De otte medlemmer af programkomitéen

De otte medlemmer af programkomitéen. Fra venstre øverst: Margrethe Kusk Pedersen, Kira Ørbekker, Mette Kjølby, Jan Mainz, Elin Kallestrup, Kristine Binzer, Poul Henning Madsen og Bente Ourø.

Konferencen Patient 21 zoomer ind på fremtidens udviklingstendenser

Aktører fra sundhedsvæsenet har været med til at udvikle koncept og program for Patientsikkerhedskonferencen 2021, som stiller skarpt på fremtidens arbejde med patientsikkerhed, hvor sundhedsreform, nye teknologier og det næste nære sundhedsvæsen bliver sat under lup.

Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent

For at sikre at konceptet og indholdet af Patientsikkerhedskonferencen den 8. og 9. november 2021 sætter spot på de helt rigtige udfordringer og udviklingstendenser inden for patientsikkerhed, har Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) nedsat en programkomité med aktører fra det danske sundhedsvæsen. En af dem er direktør for Psykiatrien i Region Nordjylland, Jan Mainz:

– Patientsikkerhedskonferencen er med til at sætte dagsordenen for patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at deltage og bidrage til at tegne perspektiverne for patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen, udtaler Jan Mainz om konferencen.

I programkomitéen sidder også Margrethe Kusk Pedersen, der er ældre- og handicapchef i Odense Kommune:

– Konferencen sætter fokus på aktuelle patientsikkerhedstemaer og med det brede udvalg af oplæg, er der rig mulighed for at hente fornyet inspiration og energi med tilbage til kommunerne. Konferencen er samtidig et ideelt sted til at danne netværk og at tale med kolleger, der er optagede af samme temaer, forklarer Margrethe Kusk Pedersen.

Mere om programkomitéen

Et sundhedsvæsen i forandring
På konferencen stiller vi skarpt på fremtidens patientsikkerhedsarbejde, hvor nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet: sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, den næste digitalisering, nye teknologier og nye og flere forventninger.

– I fremtiden kommer hospitalet til at behandle flere patienter i deres eget hjem, og videokonsultationer og selvmonitorering kommer til at spille en større rolle. I denne omstilling til fremtidens hospitalsbehandling er det afgørende, at vi har fokus på patientsikkerheden, så alle patienter og borgere kan føle sig trygge og beherske behandling i eget hjem, siger hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital, Bente Ourø, der også sidder i programkomitéen.

– Vi skal arbejde for et sundhedsvæsen, der skaber værdi for borgeren, da det er os, der bliver inddraget i borgernes liv – og ikke omvendt, mener Elin Kallestrup, der er kvalitetschef i Aarhus Kommune.

– Det handler blandt andet om fælles forståelsesramme for kvalitets- og forbedringsarbejdet med afsæt i værdi for borger/patient, stærk forbedringsledelse og en tryghedsskabende patientsikkerhedskultur. Denne konference vil være en kærkommen anledning til at skabe nye relationer, lære af hinanden og komme berigede videre, siger hun.

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi forbinder gamle og nye erfaringer for at løse morgendagens udfordringer i sundhedsvæsenet.

Find program og tilmeld dig Patient 21 konferencen

Fremtiden byder på samarbejde
For at borgere, patienter og pårørende får den bedst mulige kvalitet, skal vi løbende være i stand til at forbedre sundhedsvæsenet, mener vicedirektør i Region Midtjylland, Mette Kjølby.

– Vi skal styrke samarbejdet på tværs af sundhedsområdet, men også på tværs af både sundhedsområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Vi er dygtige på hvert sit felt. Men vi skal være dygtige sammen. Jeg håber konferencen kan være med til at bidrage til det samarbejde, opfordrer Mette Kjølby, medlem af programkomitéen.

Det tilslutter praktiserende læge og lægefaglig konsulent Kristine Binzer sig:

– Et effektivt og sikkert sundhedsvæsen af høj kvalitet forudsætter, at vi spiller hinanden gode – på tværs af faggrupper og på tværs af organisationer. Særligt ovenpå pandemien, hvor mange udrednings- og behandlingstilbud er blevet forsinket eller ændret, ser jeg frem til at mødes på ny med ledere og frontpersonale til nogle dage fulde af inspiration og sund debat, om hvordan vi kan gøre tingene bedre – sammen, siger programkomitémedlemmet.

Tilmeld dig konferencen

12. oktober 2021

Nyheder