Patienterne sætter dagsordnen i psykiatrien

I psykiatrien i Viborg sætter patienterne dagsordnen til ugentlige møder med personalet.

– Du spørger – og sætter dagsordnen.

Med det afsæt inviterer personalet i psykiatrien i Viborg patienterne til at komme med spørgsmål og ideer til forbedringer af plejen og behandlingen. Det sker som et led i projekt Sikker Psykiatris fokus på patient- og pårørendesamarbejde.

I afsnittets fællesstue hænger en tavle med information om aktiviteterne i Sikker Psykiatri. På tavlen kan patienterne også skrive spørgsmål og forslag til forbedringer, som efterfølgende bliver taget op på det ugentlige fællesmøde om fredagen med personale, patienter og pårørende.

– Vi opfordrer patienterne til at skrive ting, de undrer sig over eller er utilfredse med. Det er med til at skabe et miljø af ærlighed, hvor fejl er noget, vi lærer af, fortæller sygeplejerske Sune Frederiksen, som er Sikker Psykiatri-projektleder i Viborg.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.

Læs om Sikker Psykiatri på projektsiden

Hvad vil I gøre for at undgå det fremover?

For eksempel fik en patient udleveret en anden patients ejendele. Da det blev opdaget, gav personalet vedkommende en undskyldning, men patienten skrev så på tavlen: Hvad vil I gøre for at undgå det fremover?

Personalet og ledelsen udarbejdede et forslag, som de fremlagde på fællesmødet til stor tilfredshed for patienterne.

– Hvis det er muligt, finder vi et svar med det samme – ellers beslutter vi, hvad det næste skridt skal være. På tavlen ved siden af spørgsmålet fremgår status på, hvad der er gjort indtil nu. Når det står på tavlen, forpligter vi hinanden til at tage hånd om det, siger Sune Frederiksen.

”Vi bliver taget alvorligt”

Patienterne giver udtryk for, at de er glade for tiltaget. Ifølge en af patienterne betyder det, at man bliver set som samarbejdspartner:

– Vi kan lave fælles løsninger på problemer i afdelingen.

Mens en anden patient siger:

– Vi bliver taget alvorligt. På fællesmøderne er der tid til at lytte til os. Der er plads til os – også når vi siger noget, der måske lyder mærkeligt.

Personale spørger patienterne til råds

Personalet kan også sætte emner på tavlen, hvis de gerne vil have sparring med patienterne om det.

For eksempel spurgte de sundhedsprofessionelle patienterne, hvad der er vigtigt for dem i forhold til motion. Her fortalte de, at det var ubehageligt, når træningsredskaberne stod et sted, hvor der var gennemgang, fordi de følte sig udstillet.

– For personalet har det været en overvindelse at medinddrage patienterne i så udstrakt grad og vende tiltag med dem, inden der bliver afprøvet. Det er stadig noget, som personalet skal vænne sig til, men vi er kommet langt, forklarer sygeplejerske og projektleder Sune Frederiksen.