Patienters vurdering af egen faldrisiko er en vigtig parameter i faldforebyggelse

Scoring af faldrisiko ved hjælp af en objektiv skala stemmer godt med patienters egen vurdering.

Patientfald er en hyppig utilsigtet hændelse blandt indlagte patienter. Der findes redskaber, som kan bruges til at vurdere faldrisikoen hos den enkelte patient, fx Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool (JHFRAT), som måler faldrisikoen på baggrund blandt andet patientens alder, faldanamnese, mobilitet, medicinering mv.

En forskergruppe fra University of San Diego, USA, har nu sammenlignet målinger med JHFRAT-skalaen med patientens vurdering af egen faldrisiko, og det viser sig, at der er en klar sammenhæng.

Forskerne mener derfor, at patienters oplevelser af egen faldrisiko kan være en god indikator i forbindelse med forebyggelse af patientfald.


Solares, Nicole P. PhD, MSN-Ed; Calero, Patricia MA; Connelly, Cynthia D. PhD, RN, FAAN. Patient Perception of Fall Risk and Fall Risk Screening Scores. Journal of Nursing Care Quality 38(2):p 100-106, April/June 2023. | DOI: 10.1097/NCQ.0000000000000645

https://journals.lww.com/jncqjournal/Abstract/2023/04000/Patient_Perception_of_Fall_Risk_and_Fall_Risk.2.aspx

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt