Patientklager indeholder værdifulde informationer om diagnosesikkerhed

Struktureret analyse af patientklager kan give værdifulde oplysninger om, hvad der – fra patientens synsvinkel – kan gå galt i den diagnostiske proces. Det viser et projekt gennemført ved hospitalssystemet Geisinger i Pennsylvania. Geisinger er et af USA’s største hospitalssystemer og dækket et befolkningsunderlag på ca. 4,2 mio. mennesker med såvel hospitals- som primærsektorydelser.

Reviewere gennemgik resumeer af alle patientklager fra en fem-måneders periode (august til december 2017) og udpegede de sager, hvor der kunne være en problemstilling med relation til diagnose. De sager, der blev fanget i første runde blev derefter gennemgået af en kliniker, der identificerede sager med diagnosefejl.

I en kohorte med 1865 patientklager blev der ud fra resumeer udpeget 177 sager, og da disse blev gennemgået nærmere, blev der identificeret 39 tilfælde af diagnosefejl. De fleste var relateret til forhold omkring den kliniske situation.

En nærmere analyse udpegede tre problemområder: Patienter, der måtte henvende sig flere gange med de samme – eller forværrede symptomer, før diagnosen blev stillet. Problemer med kommunikationen mellem patient og behandler, fx at patienten ikke følte sig hørt. Og problemer ift til diagnostiske test og undersøgelser.

I en efterfølgende kohorte af patientklager nøjedes man forsøgsvis med at analysere 10 procent af de sager, der efter første runde var under mistanke for diagnosefejl, 31 sager ud af 310 sager. Her fandt man fem diagnosefejl.

Forskerne konkluderer, at sundhedsvæsenet ved systematisk at analysere patientklager kan identificere potentialer for at øge den diagnostiske sikkerhed.

Forskningen indgår i en større indsats for forebyggelse af diagnosefejl, som Geisinger har arbejdet med i en årrække.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Giardina TD, Korukonda S, Shahid U, et al Use of patient complaints to identify diagnosis-related safety concerns: a mixed-method evaluation. BMJ Quality & Safety Published Online First: 17 February 2021. doi: 10.1136/bmjqs-2020-011593

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2021/02/17/bmjqs-2020-011593