Patientklager skal bidrage til øget læring og forbedret patientsikkerhed

Nyhedsbrevet Fagligt Nyt relanceres og har denne gang tema om patientklager, og hvordan viden fra patientklager mest effektivt anvendes til at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet.

Af Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Velkommen til en fornyet version af nyhedsbrevet Fagligt Nyt om patientsikkerhed. Efter en lille pause har vi valgt at relancere Fagligt Nyt i en lidt ændret form. Dels inviterer vi gæsteskribenter, og dels vil Fagligt Nyt i fremtiden være mere tematiseret, sådan at der gås i dybden med et emne hver gang. Nyhedsbrevet vil fortsat udkomme ca. 5 gange årligt.

Temaet for dette nummer af Fagligt Nyt er ”patientklager”, og hvordan sundhedsvæsenet i højere grad kan udnytte viden fra klager. Emnet er aktuelt lige nu. Et lovforslag fra regeringen om fornyelse af patientklagesystemet har netop været i høring og forventes lovbehandlet i Folketinget i marts 2024.

Lovforslaget bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der i 2022 blev nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Arbejdsgruppens rapport ”Afdækning af patientklagesystemet – Forslag til forbedringer af patientklagesystemet” konkluderer, at patientklagesystemet skal bidrage til øget læring i sundhedsvæsenet til brug for kvalitetsudvikling.

Bedre data

I dette nummer af Fagligt Nyt har vi derfor valgt at fokusere på patientklager og inviteret forskere fra forskningsenheden OPEN på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet med som gæsteskribenter.

OPEN har arbejdet med en forsknings- og evidensbaseret tilgang til brugen af informationer fra patientklager. Ved hjælp af redskabet Healthcare Complaint Analysis Tool (HCAT) udfører de en systematisk kodning og tematisering af patientklager. De giver et eksempel på, hvordan der kan opnås bedre data fra patientklager og udføres standardiserede analyser, der skaber bedre forudsætninger for øget læring.

Også i udlandet er der fokus på læring af patientklager. Se fx disse artikler fra Norge og fra Australien:

Norsk reviewartikel kortlægger aktuel forskning i patientklager

Australsk undersøgelse: Sådan kan patientklager bruges til forbedring af praksis

Som nævnt har lovforslaget om patientklagesystemet netop været i høring, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i sit høringssvar blandt andet opfordret til styrket brug af dialogsamtaler, gerne også brug af samtaler inden en eventuel klage bliver aktuel. Vi henviser til konsensusrapporten ”Den gode samtale, nå noget går galt i sundhedsvæsenet, der i 2021 publiceredes af PS! i samarbejde med en række af sundhedsvæsenets interessenter.