Patientsikkerhedsprisen 2021 går til psykosocialt team, der har passet på det coronapressede sundhedspersonale

Region Nordjylland er gået forrest med at skabe et unikt tilbud, der under epidemien har samlet de mest pressede i sundhedspersonalet op – og forebygget sygemeldinger fra de fleste. Det har udløst Patientsikkerhedsprisen uddelt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og patientambassadørerne.

Jan Mainz (nr. 2 fra venstre) modtager Patientsikkerhedsprisen 2021 som leder af Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland. Herudover fra venstre: Claus Blomsterberg, patientambassadør, Inge Kristensen, direktør i PS!, Karin Friis Bach, formand i PS!, Birgitte Holmark, patientambassadør.

– Vi skal passe på sundhedspersonalet i en krise, så de kan passe på patienterne. Det fine initiativ og resultater har potentiale til at blive udbredt,” siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Modtagerne af Patientsikkerhedsprisen er i 2021 Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland.

Patientsikkerhedsprisen uddeles for tredje år i træk i forbindelse med den internationale Patientsikkerhedsdag fredag den 17. september.

Sidste års vinder var initiativtagerne til Facebookgruppen ”Spørg en læge om coronavirus”. I år er blikket vendt mod medarbejderne i sundhedsvæsenet, som under coronakrisen har gjort en meget stor indsats, men som også har mærket presset på egen krop.

Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland er etableret under covid-19 og rettet mod alle sundhedsprofessionelle for at kunne yde den nødvendige hjælp undervejs i en epidemi.

Det blev etableret meget hurtigt efter nedlukningen af Danmark i april 2020 i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet, Psykiatrien og Regionshuset i Region Nordjylland.

Alle ledere kunne henvise til det psykosociale korps, der udførte det støttende og opfølgende arbejde ift. de enkeltpersoner eller grupper, som var henvist. Korpset er tværfagligt og består f.eks. af psykologer, sundhedsfaglige supervisorer, coaches, som har erfaring med lederudvikling, coaching, stressbehandling og udredning og behandling af psykiske lidelser.

Alene på de første fem måneder i 2020 har det psykosociale beredskab gennemført 81 individuelle forløb og 28 gruppeforløb med sundhedspersonale. Flertallet undgik sygemeldinger, selv om der har været tale om mere intense reaktioner end det gennemsnitlige stressforløb.

Repræsentant for patientambassadørerne Birgitte Holmark, der har ansvaret for at udvælge vinderen og overrække prisen på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, siger:

– Vi ved, at et trygt og sikkert personale yder tryg og sikker behandling og pleje. Det har det psykosociale beredskab i Region Nordjylland om nogen været med til at understøtte i en svær tid. De har lavet en pionerindsats til gavn for medarbejdernes sikkerhed og dermed for patientsikkerheden.

Formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Karin Friis Bach siger:

”Det sidste halvandet år med covid-19 har været meget udfordrende for patientsikkerheden. I en krisesituation er det af stor betydning, at personalet under det store pres og ikke mindst risiko også for dem selv, som covid-19 medførte, har mulighed for at få den hjælp, de har behov for, for at kunne klare det udfordrende arbejde.”

Jan Mainz, leder af Det psykosociale beredskab siger:

”Vi betragter det som en stor anerkendelse, at den indsats, som er det psykosociale beredskabs fokus er blevet belønnet: At understøtte psykologisk tryghed for det sundhedspersonale, som har bragt os igennem covid-19. Prisen er også til dem, som i virkeligheden er krumtappen i det danske sundhedsvæsen: sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægerne, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikerne, dem alle sammen, som har båret os igennem denne epidemi.”

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen, siger:

”Initiativet viser, at arbejdet for og med patientsikkerhed også inkluderer arbejdet med at skabe psykologisk tryghed for personalet. Initiativet med det psykosociale beredskab har potentiale til at blive udbredt – og forhåbentlig kan prisen medvirke til at skabe opmærksomhed om indsatsen, så det bliver en helt naturlig del af beredskabstankegangen at tage vare på personalet i belastende situationer og perioder.”


Om patientsikkerhedsprisen 2021

Prisen uddeles årligt på World Patient Safety Day – den internationale patientsikkerhedsdag, den 17. september. Det er tredje gang, prisen uddeles.

Prisen uddeles af Patientambassadørerne under Dansk Selskab for Patientsikkerhed, et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet,

De fire kriterier, som patientambassadørerne har lagt til grund for udvælgelsen af årets vinder, har været:

  • Patientsikkerhed i fokus
  • Nytænkning, mod, gennemslagskraft
  • Påvist effekt
  • Egnethed til spredning

Patientambassadørerne har ved tildelingen også lagt vægt på, at 2021 er WHO’s internationale år for sundheds- og plejepersonale

Prismodtagernes initiativ er også beskrevet i et kapitel i den helt nye bog Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19: Håb er ikke en strategi. Nogle er ikke et antal – snart er ikke et tidspunkt. Kapitlet hedder Region Nordjylland: Viden om og erfaringer med psykosocial støtte til ansatte under covid-19-epidemien.

Del på twitter Del på linkedin