Personale bruger Sig Frem som metode til systematisk feedback

“Wow! Er det til os?” Smilene bredte sig hurtigt, da Dansk Selskab for Patientsikkerhed midt i dagens gøremål overraskede personalet på Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital med en stor kurv fyldt med chokolade. Afdelingen var udtrukket som den heldige vinder af den store Sig Frem-undersøgelse.

Feedback Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital arbejder systematisk med patientoplevelser.

Ligeså snart man træder ind ad døren, bliver man mødt af den røde Sig Frem-postkasse, som indeholder postkort med feedback fra patienter og pårørende. På Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er Sig Frem en metode til at involvere patienter og pårørende.

Sig Frem-redskabet er efterhånden blevet velintegreret på afdelingen. Personalet omtaler redskabet som ’postkortene’ i dagligdagen, og så ved alle, hvad der henvises til. De indgår endda som fast element på hvert personalemøde.

– I personalegruppen skiftes vi til at læse postkortene højt for hinanden til personalemøderne, så det bliver ’patienten, der taler’. Det får en meget større effekt og påvirker på en helt anden måde, end hvis jeg som leder siger, at nu skal vi ændre det og det, siger afdelingssygeplejerske Bente Wind Morrison.

– Det meste er ros og personlige hilsner, og det bliver man jo rørt over. Derfor er det også vigtigt at læse de postkort op, fordi alle bliver glade for anerkendelse. Og så er der de konkrete forbedringsidéer, som patienterne kommer med, og det tager vi selvfølgelig seriøst og snakker om.

Om Sig Frem
Sig Frem inviterer til dialog, så ved at have postkortene, postkasserne og plakaterne synlige i afdelingen og dermed vise initiativ, er det tydeligt, at sundhedspersonalet gerne vil høre, hvad patienter og pårørende har at sige.
Sig Frem er ikke en videnskabelig feedback-metode, men et redskab, der kan fremme en kulturændring, hvor sundhedsprofessionelle i højere grad lytter til patienter og pårørende – og hvor patienter og pårørende føler sig inviteret til at bidrage.
Læs mere her

Populært feedback-redskab

Siden 2013 har knap 400 afdelinger brugt Sig Frem-redskabet, som er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. Sig Frem-materialet består foruden postkasserne af postkort, som patienter og pårørende skriver deres feedback på, så sundhedsprofessionelle på en enkel og nem måde kan få indsigt i deres viden, oplevelser og erfaringer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i en undersøgelse bedt afdelingerne om at vurdere redskabet, og der blev trukket lod blandt besvarelserne om en stor kurv chokolade. Vinderen blev Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital, der tog imod kurven med åbne arme. Hurtigt stimlede læger og sygeplejersker sammen omkring kurven, der skulle tages hul på ved det kommende personalemøde.

“Der er ingen dumme spørgsmål”

Sig Frem husker os på dialogen

Ligesom i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) handler det meste patient-feedback om kommunikation og ventetid, viser Sig Frem-undersøgelsen.

Det er også lige netop to af de områder, man især arbejder med at forbedre hos Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital. Det hjælper Sig Frem-postkortene med at sætte fokus på.

– Sig Frem er en reminder for os – det minder os om, at vi skal huske dialogen og kommunikationen med patienterne. Vi er meget opmærksomme på at give en forklaring, når der er ventetid, så patienterne føler sig set og hørt. De har brug for at vide, hvorfor de ikke kan komme til med det samme, så de ikke føler sig glemt, siger Bente Wind Morrison.

En fjerdedel af patienterne får ikke talt med sundhedspersonale om deres bekymringer

Hjælper med at finde fagligt fokus

Afdelingerne er generelt tilfredse med Sig Frem-redskabet, viser undersøgelsen, som 129 afdelinger har besvaret. Over halvdelen svarer, at de har fået “tilbagemeldinger fra patienter, som de ellers ikke ville have fået”.

Sig Frem bruges også helt generelt til at fremme de faglige snakke på afdelingerne, svarer 75 procent i undersøgelsen. Den oplevelse har man også på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

– Postkortene hjælper os til at finde fokus i vores faglige snakke. Det giver os en indikation af, hvad der er vigtigt at tage op som emne i stedet for bare at gribe ud i noget tilfældigt, siger Bente Wind Morrison.

Hvis du vil vide mere om Sig Frem, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Jimmy Damsgård: Tlf.nr.: 6120 9979 / jd@patientsikkerhed.dk