Positive patientsikkerhedsrunder fremmer trivslen blandt medarbejderne

Et nyt ledelsesredskab – kaldet positive patientsikkerhedsrunder (Positive Leadership Walkrounds) – giver en række positive effekter ikke bare på patientsikkerheden, men også på medarbejdernes trivsel. Det viser en omfattende test af metoden gennemført ved Duke University Health Systems i North Carolina, USA.

Patientsikkerhedsrunder blev som metode beskrevet i 2004 af den amerikanske læge Allan Frankel i en publikation fra Institute for Healthcare Improvement, IHI, “Patient Safety Leadership WalkRound”. Den indebærer, at repræsentanter for organisationens topledelse går rundt til afdelinger og medarbejdere i dagligdagen og spørger ind til patientsikkerhedsemner.

http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/PatientSafetyLeadershipWalkRounds.aspx

Metoden er beskrevet i et kompendium fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2010, i første omgang til brug på sygehus og siden videreudviklet til primærsektoren.

Den oprindelige metode var centreret om at identificere problemer med patientsikkerhed og dermed at fremme og understøtte en patientsikkerhedskultur. Som sidevirkning har metoden vist sig at virke positivt på medarbejdertrivsel.

Forstærket virkning på trivsel

For at forstærke virkningen på medarbejdernes velbefindende har Allan Frankel nu medvirket til at videreudvikle metoden, sådan at der ikke primært spørges ind til problemer, men i stedet til arbejdssituationer, som medarbejderne er tilfredse med eller stolte af. Et spørgsmål lyder fx ”nævn tre ting, der går godt i din arbejdssituation – og én ting, der kunne gå bedre”. Effekten af den nye metode er testet i klinisk sammenhæng.

Den nye metode, (Positive Leadership Walkrounds) blev afprøvet i en hel organisation, hvor alle topledere (over 1500 personer) fik et to-dages kursus i metoden. Derefter blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt over 13.000 medarbejdere, hvoraf over 10.000 svarede.

Undersøgelsen viste en klar positiv sammenhæng mellem Positive Leadership Walkrounds og patientsikkerhedskultur og medarbejdertrivsel. De medarbejdere, der havde været mest eksponeret for de positive patiensikkerhedsrunder, havde bedre patientsikkerhedsnormer, var mere tilbøjelige til at indgå i kvalitetsudvikling, bedre forhold til ledelsen, bedre teamworkkompetencer, bedre work-life-balance, og de rapporterede mindre udbrændthed for sig selv og deres kolleger.

Forfatterne mener, at den nye metode vil være et godt værktøj til at modvirke udbrændthed og fremme motivation blandt medarbejderne.

Undersøgelsen er offentliggjort i The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Bryan Sexton, Kathryn C. Adair, Jochen Profit, Jonathan Bae, Kyle J. Rehder, Tracy Gosselin, Judy Milne, Michael Leonard, Allan Frankel, Safety Culture and Workforce Well-Being Associations with Positive Leadership WalkRounds, The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Volume 47, Issue 7, 2021, Pages 403-411, ISSN 1553-7250, https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2021.04.001.

https://www.jointcommissionjournal.com/article/S1553-7250(21)00094-5/fulltext

Find mere om