Pride 2022: Der er stadig meget at gøre for at få lighed i sundhed for LGBT+-personer

Der eksisterer fortsat stor ulighed i sundhed for LGBT+-personer. Hvis vi vil uligheden til livs, er et af midlerne, at vi i højere grad skal lytte til LGBT+-personers erfaringer med sundhedsvæsenet og være opmærksomme på de emotionelle skader, de risikerer at blive udsat for.

Denne uge finder Pride Week sted i København. Ugen bruges som altid til at fejre mangfoldighed med musik og fest i regnbuens farver, men også til at debattere og sætte fokus på vigtige emner. Et af de emner, der bør sættes spot på, er, at der fortsat eksisterer stor ulighed i sundhed for LGBT+-personer.

Vi ved, at LGBT+-personer generelt har et dårligere helbred end den øvrige befolkning, at de er overrepræsentererede i forhold til at have oplevet diskrimination, chikane og seksuelle overgreb, og at de er overrepræsenterede, når det kommer til selvskade; selvmordstanker og -forsøg; behandlingskrævende psykiske udfordringer; tegn på depression og angst; følelse af ensomhed samt forbrug af tobak, alkohol og stoffer.

Vi ved også, at LGBT+-personer kan føle og opleve, at der mangler respekt og værdighed, når de behandles i sundhedsvæsenet. Vi ved, at de kan opleve såkaldte emotionelle skader, der kan svække deres tillid til sundhedsvæsenet og i sidste ende påvirke den fysiske sundhed.

Begrebet emotionel skade

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har igennem de seneste to år arbejdet med begrebet emotionel skade i forhold til LGBT+-personer, og hvordan det kan bruges til at skabe et mere lærende sundhedsvæsen, som LGBT+-personer har tillid til.

I anledning af Pride-ugen deler vi nogle af de aktiviteter og indlæg, der har sat fokus på emotionel skade.

Begrebet stammer fra Beth Israel Hospital i Boston, der beskriver emotionelle skader som skader på en patients værdighed, der kan opstå, hvis der ikke udvises passende respekt for patienten som person. Det vil ofte være utilsigtet, men kan ikke desto mindre have konsekvenser, der rækker længere end fx fysiske skader.

BMJ Journal – Emotional harm from disrespect: the neglected preventable harm

Hvis patienter og borgere udsættes for følelsesmæssig skade, kan de miste tilliden til systemet. Det kan afholde dem fra at opsøge læge eller fra at dele væsentlige oplysninger, som kan hjælpe den sundhedsprofessionelle med diagnosticering og behandling. Dermed kan det i sidste ende også påvirke deres fysiske helbred. Meget indikerer, at mange LGBT+-personer har oplevet emotionel skade i deres møde med sundhedsvæsenet.

Rapporten ‘Danske LGBT-personers møde med almen praksis’ peger blandt andet på nogle barrierer, som opstår i mødet mellem den alment praktiserende læge og LGBT+- patienten. Rapporten viser, at frygt for at blive mødt med fordomme og forskelsbehandling resulterer i, at LGBT+-personer er tilbageholdende over for at tale om seksualitet eller kønsidentitet med deres læge.

En amerikansk undersøgelse viser også, at når transkønnede og personer med nonbinær kønsidentitet har helbredsproblemer undgår de ofte at søge læge, fordi de er bange for at blive mødt med disrespekt. Hver fjerde af respondenterne angav, at de havde undgået at anvende sundhedssystemet, fordi de forventede ubehagelige oplevelser, fx grænseoverskridende spørgsmål, chikane eller manglende forståelse.

Dansk Selskab har igennem en række webinarer og debatindlæg sat fokus på emotionel skade hos LGBT+-personer, og hvordan viden herom kan bruges til at skabe et lærende sundhedssystem, som LGBT+-personer har tillid til.

Winther Pride og World Pride 2021

På Winter Pride i 2021 drøftede selskabets direktør Inge Kristensen på et webinar med bl.a. Helga Schultz, formand for Yngre Læger, og Susanne Branner, sekretariatschef LGBT Danmark, hvordan vi kan arbejde med de emotionelle skader som LGBT+-personer kan blive udsat for.

Find optagelsen fra Winter Pride på YouTube

På sessionen “Emotional Harm in Healthcare – How can we create an emotionally safe healthcare system for LGBTI+ people?” på World Pride i 2021, der foregik som et webinar, drøftede konsulenter fra PS! emotionel skade med Dr. Kamilla Kamaruddin fra England.

Dr. Kamilla Kamaruddin er en transkønnet, praktiserende læge, der selv har oplevet emotionelle skader, og som via sin praksis i London dagligt arbejder for at skabe et mere inkluderende sundhedsvæsen.

Optagelsen kan ses på copenhagen2021.com

Debatindlæg: De emotionelle skader skal sidestilles med de fysiske

PS! har i den offentlige debat også markeret sig i forhold til emotionel skade.

I april 2021 skrev selskabets daværende formand Karin Friis Bach og Susanne Branner, sekretariatschef for LGBT Danmark, et fælles debatindlæg til Altinget, hvor det blev foreslået, at sundhedsvæsenet skal tage de emotionelle skader lige så alvorligt som de fysiske skader ved at gøre det obligatorisk at indberette utilsigtede hændelser, så der læres af dem.

Debatindlægget kan læses på altinget.dk

Find mere om