Pris fra Danske Regioner til projekt Livets afslutning

Deltagere til undervisning siddende ved borde, som ser på op en lærred
Hjemmeplejen i Distrikt Midt til undervisning i forbindelse med Projekt Livets Afslutning fulgte med i livestreaming af prisoverrækkelsen for årets borgerinddragende initiativ.

”Vi er blevet meget bedre. Vi er blevet mere klar” – klar til samtalen om den sidste tid.

Hospitalsenhed Midt fik 24. marts 2022 prisen som årets borgerinddragende initiativ for projektet Livets afslutning ved Danske Regioners generalforsamling.

Overlæge og konsulent Ove Gaardboe fra PS! har bidraget til projektet med bl.a. undervisning.

– Vi er glade og stolte over at kunne bidrage til projektet, som binder alle relevante parter sammen: kommune, almen praksis og sygehus i Midtklyngen (Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner), siger han.

Temaet for prisen i år har været afslutningen på livet. De nominerede er alle projekter, som i særlig høj grad inddrager patienter eller pårørende aktivt i beslutninger om behandlingsstrategien for den sidste tid. Dermed er de med til at sikre en værdig og tryg afslutning på livet, som afspejler det enkelte menneskes prioritering af livslængde i forhold til livskvalitet.

Om projektet fra Midtklyngen hedder det i nomineringsteksten:

“Implementeringsprojektet Livets Afslutning skal medvirke til, at borgerne får ro og lov til at dø, bl.a. gennem forventningsafstemning, således at den enkelte borgers ønsker for den sidste tid efterleves, også på tværs af sektorer. Initiativet understøtter allerede tidligt i sygdomsforløbet borgeren/de pårørende i at forholde sig til mulighederne for palliativ behandling hjemme eller i hospitalsomgivelser, så behandling og pleje kan tilpasses patientens ønsker og behov for den sidste tid.

Initiativet bygger på tværsektorielt samarbejde, der går på tværs af kommune, almen praksis og sygehus og giver mulighed for overlevering af oplysninger. Initiativet er udviklet i samarbejde med borgerne, og aktiviteter målrettet civilsamfundet, herunder hospitalspræster og frivillige, er i støbeskeen. Der arbejdes med systematisk implementering af samtaler samt udarbejdelse af guidelines, og initiativet evalueres i år.”

Se mere i Danske Regioners film om projektet

Find mere om