Projekt skal styrke patientsikkerheden i kommunerne

Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed søsætter projekt I sikre hænder.

Projekt I sikre hænder skal give borgere i ældreplejen en mere sikker behandling.

Der er store gevinster at hente for patientsikkerheden, hvis man sætter målrettet ind mod såkaldte utilsigtede hændelser på for eksempel landets plejecentre. Derfor sætter sundhedsminister Astrid Krag og Kommunernes Landsforening projektet I sikre hænder i gang. Projektet, som drives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, skal nedbringe antallet af eksempelvis fejlmedicineringer og faldulykker på kommunale plejehjem.

Sundhedsminister Astrid Krag og Kommunernes Landsforening indgår et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at sikre en mere systematisk patientsikkerhedsindsats i kommunerne med projektet ‘I sikre hænder’. Inspirationen til projektet kommer fra udenlandske samt tidligere og eksisterende danske projekter som Operation Life og Patientsikkert Sygehus, der har haft succes med at nedbringe fejl og utilsigtede hændelser på sygehusene.

Fem kommuner skal fra 2013 til 2016 udvikle og afprøve forskellige initiativer, der vil fokusere på at nedbringe antallet af fejlmedicineringer, fald og tryksår på i det kommunale sundhedsvæsen.

Positive erfaringer fra Norge

I sikre hænder er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og sundhedsministeren hjælper det i gang med en bevilling på tre millioner kroner. I selskabet glæder man sig til at se effekterne af projektet i de kommunale tilbud.

I Norge laver man en tilsvarende indsats, og her kan man se gode resultater. Eksempelvis har man på Utviklingssenteret i Vestfold gennemgået patienternes medicin, og det har resulteret i, at næsten alle patienter har fået ændret eller justeret deres medicin.

– Én patient blev endda så velfungerende af gennemgangen og justeringen, at han fra at have været sengeliggende og meget dårlig blev udskrevet og i dag bor i eget hjem. Den type resultater glæder vi os til at se i Danmark. Og derfor er det glædeligt, at der er den nødvendige opbakning til at komme i gang med at forbedre patientsikkerheden i kommunerne. Vi er meget optimistiske, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sundhedsministeren tror på projektet

Sundhedsminister Astrid Krag er tilfreds med, at der kommer et større fokus på det kommunale område i forhold til patientsikkerhed, hvor der er et stort potentiale, også i forhold til at involvere andre faggrupper end de rent sundhedsfaglige i arbejdet med patientsikkerhed.

– Patientsikkerhed og kvalitet bør være i fokus i hele patientforløbet – både i de regionale og de kommunale sundhedsydelser. Projekter som Operation Life og Patientsikkert Sygehus, der har fokus på sygehusområdet, viser, at en fokuseret indsats rummer et stort potentiale i forhold til at styrke patientsikkerheden. De erfaringer skal vi føre videre ud i kommunerne, siger sundhedsminister Astrid Krag.

I 2011 blev der rapporteret 45.000 utilsigtede hændelser kommunalt, og knap 9 ud af 10 hændelser sker på det kommunale ældreområde.

– Den kommunale sundhedsindsats stiger i både omfang og kompleksitet, og det går rigtig godt med de fleste indsatsområder i kommunerne. Men vi kan også konkludere, at der er områder, hvor vi skal skærpe vores fokus for at højne kvaliteten. Derfor er det rigtig godt, at vi nu i samarbejde med sundhedsministeren kan arbejde for en mere systematisk patientsikkerhedsindsats, så vi kan give de ældre borgere den bedst mulige pleje, siger Erik Nielsen, formand for Kommunernes Landsforening.

Projektet er planlagt til at vare tre år. De tre millioner kroner, som sundhedsminister Astrid Krag har afsat som opstartsbevilling, vil sørge for, at den indledende udvikling og implementering får de bedste rammer.

Find mere om