Karin Friis Bach, formand for PS!

PS!-formand i spidsen for International Forum i København 2020

“International Forum on Quality and Safety in Healthcare” kommer til København i 2020. Karin Friis Bach, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er udpeget som “Chair of the Copenhagen’s Programme Advisory Committee”, (PAC).

Programkomiteen består af repræsentanter fra organisationerne i Selskabets bestyrelse: Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danmarks Apotekerforeningen, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Medicoindustrien, Lægemiddelindustriforeningen samt en række centrale aktører indenfor patientsikkerhed og kvalitet: Dansk Selskab for kvalitet i Sundhedssektoren, Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Frem mod konferencen vil komitéen fungere som idegenerator og sparringspartner for BMJ, og understøtte at danske eksempler på patientsikkerhed- og kvalitetsarbejde bliver præsenteret.

Det er BMJ og PS!’ internationale partner, Institute for Healthcare Improvement (IHI), der står bag International Forum.

– Dansk Selskab for Patientsikkerhed faciliterer udveksling af viden og erfaringer mellem lande. Det er en fornøjelse, at den primære internationale konference for kvalitet og forbedringsarbejde kommer til Danmark. Sammen med bl.a. bestyrelsesorganisationerne vil vi sætte vores præg på konferencen, bringe den nyeste internationale viden til Danmark og den seneste danske viden ud til resten af verden, siger Karin Friis Bach, formand for programkomiteen.

Konferencen finder sted i Bella Center i København 28.-30. april 2020. Der forventes omkring 3.000 deltagere fra mere end 60 lande.

Læs mere om International Forum

25. juni 2018

Nyheder