På kun to år har Hvad er vigtigt for dig?-dagen opnået stor gennemslagskraft og udbredelse. I 2018 deltog omkring 40.000 sundhedsprofessionelle over hele Danmark i dagen.

PS! er fortsat aktiv i Hvad er vigtigt for dig?-dag

Hvad er vigtigt for dig?-dagen afholdes igen i år d. 6. juni. Hjemmesiden vigtigtfordig.dk vil indeholde inspiration og materialer, men i år bliver der ikke udsendt en gratis kampagnepakke.

Hvad er vigtigt for dig?-dagen er et internationalt initiativ, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerede i større stil i Danmark for et par år siden. På dagen spørger man ikke patienterne, hvad der er i vejen med dem, men hvad der er vigtigt for dem (fra what’s the matter with you til what matters to you). På kun to år har dagen opnået stor gennemslagskraft og udbredelse. I 2018 deltog omkring 40.000 sundhedsprofessionelle over hele Danmark i dagen. Også i år afholdes dagen d. 6. juni, men under nye forudsætninger.

Inspiration og materialer på vigtigtfordig.dk

Tidligere finansierede TrygFonden alle materialer og omkostninger i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Det er ikke længere tilfældet, og derfor har Dansk Selskab for Patientsikkerhed  ikke mulighed for at sende gratis materialer i år.  Til gengæld vil vi fastholde engagementet via dagens hjemmeside – www.vigtigtfordig.dk

”Hele den patientcentrerede ide, der er tankegangen bag initiativet, matcher 100 procent den patientcentrede tilgang, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder ud fra, så selvom vi ikke har økonomiske midler til eventen, vil vi gøre vores bedste for at fastholde engagementet”, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Vigtigtfordig.dk  er endnu ikke opdateret, men pr. 1. maj til den være klar med et inspirationskatalog af ideer til, hvordan man kan gribe dagen an. Hvad er vigtigt for dig?-dagen består ikke af ét bestemt, fasttømret koncept. Det er helt op til de enkelte deltagere, regioner, kommuner, sygehuse, plejehjem etc., at tilrettelægge og markere dagen, som det passer dem.

Det er endnu ikke afgjort, om de enkelte deltagere eventuelt vil få mulighed for selv at tilkøbe en kampagnepakke med diverse materialer. Det afhænger bl.a. af efterspørgslen på en sådan eventuel mulighed.

20. marts 2019

Nyheder