PS! har fået ny hjemmeside

Større brugervenlighed, et knudepunkt for viden og masser af inspiration til arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet. Det er målet for vores nye hjemmeside, der netop er lanceret.

Skærmbillede af forsiden på den nye hjemmeside.

Den 6. marts 2023 er vi gået i luften med vores nye hjemmeside. Den har været længe undervejs, og vi har glædet os til at dele den med jer.

Målet for os har været at skabe en hjemmeside, som det er let at bruge, hvor det er let at finde viden og inspiration til arbejdet med patientsikkerhed, og hvor det er let at afkode, hvem PS! er, hvad vi kan hjælpe med, og hvad man kan samarbejde med os om.

Vi håber, at I kan lide den.

Vidensplatform for arbejdet med patientsikkerhed

Viden og læring er en ny sektion på hjemmesiden, hvor vi deler viden og metoder om forbedringsarbejde og patientsikkerhed. Det skal være let at finde indhold, der inspirerer og kan bidrage til arbejdet med patientsikkerhed.

På hjemmesiden kan du finde nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læse om de vigtigste emner inde for patientsikkerhed og finde metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Alle, der arbejder med patientsikkerhed, vil forhåbentlig kunne finde inspiration og viden her. Og måske endda netværk, hvor I kan udveksle erfaringer med andre.

Dyk ned i Viden og læring

Inspiration til forbedringsarbejdet

PS! har gennem årene gennemført en række projekter i samarbejde med andre, hvor vi har opnået viden og erfaringer, der kan komme hele sundhedsvæsenet til gode.

Det handler bl.a. om dokumentation, en sikker ældrepleje, mental sundhed for sundhedsprofessionelle, telemedicin, at tage samtalen om den sidste levetid, at skabe medicinsikre botilbud og diagnosesikkerhed.

Under de enkelte projekter deler vi viden og materialer, så erfaringer fra projekterne kan komme borgere, patienter, pårørende og sundhedspersonale til gavn over hele landet.

Se vores projekter

Større brugervenlighed

Hvor den gamle hjemmeside efterhånden var af ældre dato og derfor havde en del tekniske udfordringer, skulle den nye hjemmeside gerne fungere optimalt, fx på mobile devices.

Derudover skulle det nye design gerne gøre det lettere at finde relevant indhold. Det kan fx være webinarer og konferencer, men også de uddannelser, kurser og konsulentydelser, vi tilbyder under PS!mprove.

PS! har en masse relevant viden, uddannelser, webinarer, konferencer, værktøjer og metoder, materialer, inspiration til mærkedage og meget andet godt indhold, som det skal være let for sundhedsvæsenets ansatte at finde og anvende.

Det understøtter arbejdet for et sikkert sundhedsvæsen og kommer i sidste ende borgere, patienter og pårørende til gode.