PSugen: Under pres ser vi strukturerne tydeligere

I uge 11 markeres den internationale patientsikkerhedsugen over hele verden. PS! markerer ugen under overskriften: ”Patientsikkerhed under pres?” og vil i løbet af ugen dele gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed under coronapandemien, og hvordan den måske ligefrem har givet anledning til fornyelse.

Formand for PS! Karin Friis Bach

Den 14.-20. marts 2021 er det den internationale patientsikkerhedsuge, World Patient Safety Week.

Det er en uge, hvor vi styrker bevidstheden om patientsikkerhed og fremhæver det gode arbejde for patientsikkerhed, der allerede finder sted. Formålet er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Pandemien som forstørrelsesglas

Der er ingen tvivl om, at pandemien har sat sundhedsvæsenet, og samfundet i det hele taget, under pres. Men den har faktisk også været en effektiv linse – eller forstørrelsesglas – at anskue vores system igennem.

Den har synliggjort de sprækker, vi måske allerede godt kendte til eksistensen af, men som ikke har været helt så tydelige for os før. Og den har vist os, hvor vi i forvejen havde sikre systemer og arbejdsgange, der har vist sig robuste under pres.

Som overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield svarede, da en ansat fra PS! spurgte, om de havde udviklet nye arbejdsgange for at beskytte personalet mod sygdom og udbrede kendskabet til de skiftende retningslinjer:

– Vores fordel er vel netop, at vi ikke gør noget anderledes, end vi plejer.

Nye behov synliggjort

Coronavirussen har også været med til at synliggøre nye behov, som min bestyrelseskollega Dorthe Boe Danbjørg, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, siger:

– Under coronapandemien har der generelt været flere udfordringer med patientsikkerhed og arbejdsmiljø, end der har været gode historier. Men noget positivt, der er kommet ud af det, er netop den synlighed, der er kommet på oplagte forbedringsområder for patientsikkerheden. Det er blevet tydeligt, hvor vi skal gribe fat.

Hun ser hygiejne som et af de områder, hvor betydningen og behovet er blevet synligt under pandemien.

I løbet af patientsikkerhedsugen vil vi bl.a. dele en historie om Lolland Kommune, der allerede i 2013 ansatte en hygiejnesygeplejerske og etablerede en hygiejneorganisation. Det har ifølge dem været medvirkende til, at de i vid udstrækning har kunnet holde COVID-19 ude af plejehjemmene.

På baggrund af coronapandemien anbefaler Sundhedsstyrelsen nu alle kommuner til at etablere en hygiejneorganisation (1).

En anledning til fornyelse

Jeg har næsegrus beundring for det sundhedspersonale, der har knoklet under coronapandemien. Og både af hensyn til personale og patienter bør vi se på, hvad vi kan lære af det seneste år i coronaens tegn.

Nogle arbejdsgange er blevet styrket, andre ved vi nu, at der skal arbejdes med for at sikre patientsikkerheden. Og endelig kan vi se pandemien som en anledning til at forny os.

I Danmark har vi bl.a. set, hvordan udbredelsen af videokonsultationer har ændret lægekonsultationerne. Det opleves af nogle patienter som en besparelse af tid, mens det for andre skaber utryghed. Derfor har PS! fokus på, at vi hele tiden undersøger konsekvenserne af teknologiske løsninger, så de er med til at skabe patientsikkerhed, ikke det modsatte (2).

I Skotland vil regeringen bruge pandemien som afsæt for fornyelser på en lang række områder, heriblandt sundhedsvæsenet. I en ny rapport kommer offentlige og private aktører med deres bud på, hvordan det skotske sundhedsvæsen kan redesignes, så det i højere grad imødekommer befolkningens ønsker og behov.

PS! har talt med nogle af aktørerne bag rapporten, og det er også en af de historier, du kan læse i forbindelse med patientsikkerhedsugen.

Skotsk rapport ser genåbningen som en chance for fornyelse af sundhedsvæsenet

Følg med og bidrag på #PSugen

Jeg vil ønske jer alle en god patientsikkerhedsuge. Vi håber, at I sammen med os vil hylde det gode arbejde, der udøves hver dag, og dele jeres gode tiltag til inspiration for andre.

På vegne af PS! opfordrer jeg alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at dele jeres gode eksempler og erfaringer på sociale medier under #PSugen.

#PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?


1) Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner, Sundhedsstyrelsen, 7. december 2020

2) Telemedicins indflydelse på patientsikkerhed undersøges for første gang i ny rapport, PS!, 29. oktober 2020