Billede

#PSugen - Sammen om at forbedre sundhedsvæsenet

Formålet med den internationale patientsikkerhedsuge er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Den årligt tilbagevendende begivenhed er et initiativ, som Institute for Healthcare Improvement (IHI) har været og er medudvikler af.

I 2021 markeres ugen den 14.-20. marts.

Læs mere om Patient Safety Awareness Week 2021 hos IHI

Dansk Selskab for Patientsikkerhed indgår i et strategisk partnerskab med IHI og er også på den måde en aktiv del af ugen. Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder.

Vi opfordrer alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på sociale medier.

Læs om #PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

Den 14.-20. marts 2021 er det den internationale patientsikkerhedsuge, Patient Safety Awareness Week.

Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har i år valgt at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! vil i løbet af ugen fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønsker at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder. Siden vil løbende blive opdateret med artikler.

Følg med på de sociale medier under #PSugen.

PSugen 2021

PSugen: Under pres ser vi strukturerne tydeligere

PS!-formand Karin Friis Bach skriver i sit blogindlæg: I uge 11 markeres den internationale patientsikkerhedsugen over hele verden. PS! markerer ugen under overskriften: ”Patientsikkerhed under pres?” og vil i løbet af ugen dele gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed under coronapandemien, og hvordan den måske ligefrem har givet anledning til fornyelse.

Medarbejdernes tryghed er vigtig for patienternes sikkerhed

På Regionshospital Nordjylland har de under COVID-19-pandemien haft ekstra fokus på medarbejdernes tryghed, da den er afgørende for patientsikkerheden. De har blandt andet sikret klare rammer omkring coronaberedskabet og oprettet et psykosocialt beredskab til medarbejderne.

 

Skotsk rapport ser genåbningen som en chance for fornyelse af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet skal nu til at genetablere sig efter det første år med COVID-19-pandemien, og det giver en unik chance for at gentænke, redesigne og forny sundhedsvæsenet, så det i højere grad imødekommer befolknings ønsker og behov. Det er budskabet i en ny rapport Health, Wellbeing and the COVID-19 Pandemic: Scottish Experiences and Priorities for the Future, som er et oplæg til den skotske regering.

En pandemi kan ikke rykke ved et sikkert hygiejnesystem: ”Jeg var helt rolig”

En veletableret hygiejneorganisation er årsagen til, at Lolland Kommune var rustet til COVID-19-opgaven og i stor udstrækning har kunnet holde COVID-19 ude af plejehjemmene. Siden 2013 havde en hygiejnesygeplejerske nemlig sikret gode arbejdsgange på plejehjemmene. God hygiejne forhindrer også andre smitsomme sygdomme, vira og infektioner i at brede sig mellem borgerne.

 

SKOP: Fremtidens sundhedspersonale skal rustes til arbejde i et sundhedsvæsen under pres – de gode vaner etableres allerede under uddannelse!

Sundhedsstuderende skal lære forbedringsmetoder, og de skal trænes i at drage omsorg for sig selv og hinanden. På den måde er de bedre rustet til at arbejde i et sundhedsvæsen, der under tider er under pres. Det skriver flere studerende fra Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP).

Robusthed og det basale har sikret arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19

På akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt og i Aarhus Kommune har de under COVID-19-pandemien fortsat arbejdet med patientsikkerhed. Det er kun lykkedes så godt, fordi de har haft en robust patientsikkerhedsorganisation og styr på det basale.

– Vi glemte ikke kvaliteten. Vi stoppede ikke alt patientsikkerhedsarbejde, for det er lige så vigtigt i en krisesituation, som i en fredstid, siger kvalitetschef i Aarhus Kommune Elin Kallestrup.

Patientambassadør: COVID-19 har givet gode erfaringer med telemedicin, som vi skal lære af

Coronapandemien har medført en af de største og hurtigste omlægninger af behandling, patienter har set i generationer. Muligheden for opfølgning af behandling på afstand giver en fleksibilitet, men der er også erfaringer, vi skal lære af, så vi kan forbedre brugen af telemedicin. Det skriver  Tobias Bøggild-Damkvist, der patientambassadør hos PS!, i et blogindlæg i anledning af PSugen.

Billede

PSugen 2019: Hvad er patientsikkerhed for dig?

I #PSugen 2019 satte vi sammen med bestyrelsen fokus på, hvad patientsikkerhed er og kan. Det gjorde vi bl.a. på Twitter, hvor vi delte billeder af bestyrelsesmedlemmer, der svarede på: “Hvad er patientsikkerhed for dig?”

Samtidig opfordrede vi alle til at svare på spørgsmålet selv og dele det under hashtagget #PSugen.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

#PSugen sætter fokus på den enkeltes perspektiv

– Vi er mange, der har en stor aktie i patientsikkerhed. Vi har det, når vi selv er patienter. Når vi er pårørende. Og mange af os har det i kraft af vores arbejde.

Sådan sagde direktør Inge Kristensen i forbindelse med #PSugen 2019, hvor PS! fokuserede på de mange forskellige aspekter af patientsikkerhed ved at spørge: Hvad er patientsikkerhed for dig?

Interview med direktør Inge Kristensen

PSugen 2017

I samarbejde med bestyrelsen markerede Dansk Selskab for Patientsikkerhed #PSugen i 2017 ved at sætte fokus på følgende fem temaer i relation til patientsikkerhed:

Medicinfejl, Dialog, Pårørende, Tryksår og Psykiatri.

Billede
Billede
patientsikkerhed

Borgere og patienter skal opleve tryghed, effektivitet og sammenhæng – hele tiden og for alle

Annelene Højvang Larsen

Kommunikationschef / Head of Communications

Presse, strategisk kommunikation, kampagner, sociale medier, kommunikation i forbedringsarbejde, borgerinvolvering

T

(+45) 25219593

Læs mere her