Psykiatrien i Brønderslev nedbringer bæltefikseringer

Sikkerhedsbriefinger og styrket samarbejde med patienterne har reduceret antallet af bæltefikseringer markant på intensivafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Intensivafsnittet N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har reduceret bæltefikseringer med 88 procent siden 2015.

Personalet på intensivafsnittet N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har nedbragt brugen af bælte med 88 procent siden arbejdet gik i gang i Sikker Psykiatri i oktober 2015. Tidligere var det ikke usædvanligt, at afsnittet havde over 20 fikseringer om måneden, mens tallet i dag ligger mellem 1–6 bæltefikseringer per måned.

– Sikker Psykiatri har været med til at skabe en ny sikkerhedskultur på vores afsnit. Hvis patienterne kastede med en stol eller var truende i sin adfærd rent verbalt, var det før i tiden en indikation nok for at komme i bælte. Nu tænker vi stort set aldrig bælte. Det er en stor faglig tilfredsstille at kunne nedbringe tvangen så meget, siger Michael Lægsgaard Andersen, sygeplejerske og souschef på intensivafsnittet

Samtidig er brugen af akutberoligende medicin på afsnittet er faldet med 50 procent, mens antallet af episoder, hvor personalet fastholder patienten, er uændret.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske afsnit fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.
Læs om Sikker Psykiatri på projektsiden

Briefinger skaber større sikkerhed

Et centralt element i den nye sikkerhedskultur er sikkerhedsbriefinger. På briefingerne identificerer personalet situationer i den kommende vagt, der kan lede til bæltefikseringer. Er der for eksempel en patient, der skal have dårlige nyheder i den kommende vagt? Eller var der konflikter i den tidligere vagt? På den baggrund laver medarbejderne aftaler for, hvordan de kan imødegå situationerne.

– Vi har rigtig gode erfaringer med sikkerhedsbriefinger. Vi danner os hurtigt – på ti minutter – et overblik over, hvordan sikkerheden er i afsnittet i forhold til alle de patienter, vi har. Systematikken i sikkerhedsbriefingerne betyder, at vi er opmærksomme på faktorer, de måske ellers ville overse i en travl og hektisk hverdag, siger Michael Lægsgaard Andersen:

– Vi var meget i tvivl om, hvor godt personalegruppen ville tage imod det, men det har faktisk været en af de ting, som har været nemmest at implementere. Vi har brugt tid på at få justeret briefingen til, så den passer ind i vores lokale kontekst. Vi nedsatte et team, der udarbejdede et udkast til sikkerhedsbriefingen, som de andre medarbejdere bagefter kom med input til. 

Se video: Sikker Psykiatri henter inspiration om forebyggelse af tvang i England

Vi møder altid patienten på ny

Arbejdet med at forebygge bæltefikseringer sker i et tæt partnerskab med de indlagte patienter og deres pårørende. Personalet sparrer med dem om nye tiltag, og patienterne og de pårørende er med til at bestemme og prioritere ideerne. Samtidig inddrager personalet i højere grad end tidligere patienterne i behandlingsplanerne. De indgår i en tæt dialog om, hvordan de kan forhindre konfliktsituationer, og hvad der er vigtigt for patienten, hvis vedkommende bliver udadreagerende.

– Vi møder altid patienten på ny, selvom vi ved, at patienten har været tvangsfikseret før. Vi er meget mere løsningsorienteret og forsøger at tænke i alternativer, der kan forebygge situationer, som leder til bælte, fortæller Michael Lægsgaard Andersen:

– Vi har en meget mere åben dialog med patienterne, som sikrer, at vi er opmærksomme på deres præferencer og ønsker. Nogle patienter siger for eksempel, at de er mere trygge og finder ro ved at komme i et bælte kortvarigt.

Erfaringer skal komme alle til gode

I 2014 indgik Sundhedsministeriet og Danske Regioner en partnerskabsaftale om at reducere tvang i psykiatrien med 50 procent i 2020, men de seneste år er antallet af bæltefikseringer stagneret på lidt over 5000 episoder om året.

– Brønderslev Psykiatriske Sygehus er et imponerende eksempel på, hvor langt vi kan nå med systematisk forbedringsarbejde. Vi håber, at erfaringerne fra Sikker Psykiatri spredes til resten af psykiatrien, så vi kan få knækket kurven med bæltefikseringer på nationalt plan til gavn for patienterne, siger Simon Feldbæk Peitersen, projektleder i Sikker Psykiatri, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

31 psykiatriske afsnit fra de fem regioner og på Færøerne deltager i projektet med det formål at styrke patientsikkerheden. 12 afsnit arbejder med at nedbringe bæltefikseringer, og fem af dem har reduceret brugen af bælte, og nogle steder har personalet næsten udryddet det. Udover bæltefikseringer arbejder Sikker Psykiatri med at øge medicinsikkerheden, forebygge selvmord samt sikre bedre diagnostik og behandling af fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter.

Find mere om