Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Overvejelser og anbefalinger fra konsensusmøde om det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen 17. maj 2017.

Udgivelsesår:
2017

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Forord

Dansk Selskab for Patientsikkerheds (PS!) mission er at accelerere forbedring af patientsikkerheden i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Udviklingen af et nært, trygt og sammenhængende sundhedsvæsen udgør en central del af vores vision og strategi, som den for nylig er vedtaget af en enig bestyrelse. Vi arbejder for patienternes sikkerhed og tryghed i bred forstand, på tværs af patientgrupper og på tværs af sundhedssektorer.

Vores forbedringsindsats finder sted i både regioner, kommuner og i overgangene mellem sektorer. Vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen med sikre og velkoordinerede patientforløb. Det er samtidig bestyrelsens vurdering, at der netop nu er et stort vindue åbent for forandringer og forbedringer. En moden erkendelse af, at sundhedsvæsenet har opnået store resultater via suboptimering af specialer, men også en erkendelse af at mange patienter har brug for større nærhed og sammenhæng end tidligere. Denne grundlæggende erkendelse eksisterer bredt blandt hovedaktørerne i det danske sundhedsvæsen. Det er netop disse hovedaktører, som er samlet i PS! og som nu samlet står bag anbefalingerne i denne rapport, hvis hovedkonklusion er, at patientsikkerhed skal stå øverst på dagsordenen – også i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Ulla Astman
Formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed