Telemedicins effekt på patientsikkerhed. De første erfaringer med utilsigtede hændelser ved brug af telemedicin i Danmark

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har valgt at fokusere på telemedicin, som er et godt eksempel på to tendenser i sundhedsvæsenet: opgaveflytning ud af hospitaler og hjem til borgeren samt erstatning af fysisk interaktion mellem borgeren og sundhedsprofessionelle med digital kommunikation. Det overordnede mål er at få viden om, hvilken effekt…