Patientsikkerhed og telemedicin. Hvordan påvirker telemedicin patientsikkerhed? Internationale og danske erfaringer

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) gennemført en større analyse af internationale og danske erfaringer med telemedicins effekter på patientsikkerhed.

Udgivelsesår:
2020

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Patientsikkerhed og telemedicin

Bilag

Bilagsrapport: Patientsikkerhed og telemedicin

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vi gennem de seneste to år haft strategisk fokus på at undersøge og understøtte patientsikkerheden ved anvendelse af digitale løsninger, og det er et væsentligt skridt på vejen, at vi nu kan præsentere denne rapport, den første af sin art, om patientsikkerhed og telemedicin.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) gennemført en større analyse af internationale og danske erfaringer med telemedicins effekter på patientsikkerhed.

Der er udført en systematisk litteraturgennemgang, hvor data fra 59 publikationer er analyseret. Disse publikationer er nyere reviews på området, som evaluerer telemedicin og angiver data, der relaterer sig direkte eller indirekte til patientsikkerhed. Ti danske nøglepersoner i telemedicin er derudover blevet interviewet for at belyse danske erfaringer med telemedicins effekter på patientsikkerhed.

Rapporten viser, at telemedicins effekt på patientsikkerhed ikke undersøges systematisk, og at der heller ikke findes et standardsæt af dataindsamlinger, der kan bruges til formålet. Derfor mangler der fortsat viden om effekter af telemedicin på patientsikkerheden. Rapporten viser nuancerne, og hvordan telemedicin kan have både positive og negative effekter på patientsikkerheden.

Find mere om