Notat: Patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer og manglende forståelse og kommunikation i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Formålet med nærværende notat er at redegøre for patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer og manglende forståelse og kommunikation i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle, herunder om potentielle konsekvenser ved at indføre et tolkegebyr, jf. lov om ændring af Sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand), der trådte i kraft den 1. juli 2018.