Sikker Sammenhæng: Erfaringskatalog

I projektet Sikker Sammenhæng fra 2016-2019 gik Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer. Denne rapport beskriver metoderne samt erfaringerne fra projektet. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Udgivelsesår:
2019

Udgivet af:
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Kommune og PS!
Sikker sammenhæng - erfaringsopsamling

Forord

Borgere og pårørende i tværsektorielle patientforløb oplever ofte, at kommunikationssvigt og
manglende koordinering kan medføre forværring af sygdom, patientskade og frustration. Udover
konsekvenserne for borgerne medfører det også et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsnet.
Sikker Sammenhæng er et forbedringsprojekt, der har som mål at skabe gode tværsektorielle
forløb for borgerne.

Projektet har vist, at problemer med ventedage på hospitalet, uklar tværsektoriel kommunikation
og borgere, der falder ned mellem to sektorer kan løses ved at skabe et stærkt tværsektorielt
samarbejde.

Denne rapport beskriver metoderne samt erfaringerne fra projektet. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af
sektorer.

Projektet har været et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og både patienter, ledelser, projektledere, dataansvarlige og sundhedspersonale har spillet en vigtig rolle i de lokale afprøvninger og implementering.

Rapporten er blevet til på grundlag af input fra medarbejdere, der har arbejdet med de lokale
indsatser, månedsrapporter samt oplysninger fra projektledere og -ejere.

Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Dansk Selskab for Patientsikkerhed ønsker at takke alle, der har bidraget til projektet og denne erfaringsopsamling.

Katja Kayser, direktør, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune
Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Find mere om