Evaluering af Sikker Psykiatri: Fra projekt til varig forbedring

Rapporten præsenterer resultaterne af evalueringen af Sikker Psykiatri – et fireårigt nationalt forbedringsprojekt, der er gennemført i samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og PS!.

Udgivelsesår:
2018

Udgivet af:
Statens Institut for Folkesundhed
Evaluering af implementeringen af Sikker Psykiatri

Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af projekt Sikker Psykiatri. Projektet er et demonstrationsprojekt, der har haft til hensigt at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien, og er gennemført i perioden 2014-2017 på otte psykiatriske enhender i Danmark og på Færøerne. Sikker Psykiatri er blevet genemført i et samarbjede mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet har søgt at opnå forbedringer i sundhedsvæsenet ved anvendelse af kollaborativmodellen som en fælles ramme for implementering af projektet, ligesom forbedringsmodellen er blevet anvendt som et værktøj til implementering af en række faglige og organisatoriske indsatsområder.

Evalueringens overordnede formål er at undersøge implementeringen af Sikker Psykiatri med henblik på at uddrage læring og viden, der kan bidrage til at styrke forbedringsarbejdet i psykiatrien fremadrettet.

Rapporten er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Den er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som har varetaget den nationale projektledelse af Sikker Psykiatri.

Find mere om