Pårørendeinddragelse – personale på gyngende grund?

Dette materiale er et oplæg til en pårørendeworkshop d. 29/11–2017 arrangeret af ViBIS – Videncenter for Brugerinddragelse og Hej Sundhedsvæsen – et initiativ af Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Udgivelsesår:
2017

Udgivet af:
PS!, TrygFonden og ViBIS
Pårørendeinddragelse - personale på gyngende grund?

11 sundhedsprofessionelle, der bl.a. arbejder med inddragelse af patienter og
pårørende, er blevet ringet op og spurgt:

Hvilke barrierer findes der fortsat for god pårørendeinddragelse i det danske
sundhedsvæsen? Og hvad skal der gøres for at dæmme op for dem?

De 11 interviewede deltager alle i workshoppen, og er en blandet gruppe af sygehusledere, afdelingsledere, andre klinikere og kvalitets- og udviklingsfolk.

En lang række barrierer bliver nævnt, hvoraf flere er gennemgående. Mangel på viden hos personalet bliver fremhævet som en vigtig barriere, imens der paradoksalt nok også ser ud til at være en opfattelse af, at pårørendeinddragelse allerede ”er noget vi gør”. De adspurgte peger desuden på, at lægernes kræfter mangler i arbejdet med inddragelse, og at der findes lovgivningsmæssige og strukturelle problematikker, der skal håndteres.

På den fremadskuende bane nævner de interviewede ledelsesfokus, ændring
af rammer og arbejdsgange og inddragelse af de pårørendes perspektiv på alle
niveauer i sundhedsvæsenet som indsatser, der kan hjælpe kulturen for inddragelse på vej.