Sådan undgår vi alvorlig personalemangel i fremtidens sundhedsvæsen

Mangel på læger og sygeplejersker er den største trussel mod fremtidens sundhedsvæsen, advarer den britiske ekspert i sundhedsplanlægning Mark Britnell. I en ny bog foreslår han en række tiltag, der kan imødegå problemet. Blandt andet skal vi gøre sundhedsvæsenet til en mere attraktiv arbejdsplads.

Glæd dig til at opleve Mark Britnell som keynote på Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen, #PSsammen19, 30.-31. oktober.

“Sundhedsvæsenet må sørge for at være konkurrencedygtigt i forhold til at tiltrække arbejdskraft,” siger Mark Britnell. Hør ham på den kommende konference om Patientsikkerhed i det samlede sundhedsvæsen, #PSsammen19.

Det er nødvendigt at gøre sundhedsvæsenet til en attraktiv arbejdsplads, hvis vi på længere sigt skal kunne rekruttere og fastholde medarbejderne. Det mener den britiske ekspert i ledelse og planlægning af sundhedsvæsenet, Mark Britnell.

”Sundhedsvæsenet har tendens til at tage medarbejdernes engagement og motivation for givet. Men nye generationer af unge mennesker har mange karrieremuligheder at vælge imellem, og sundhedsvæsenet må sørge for at være konkurrencedygtigt i forhold til at tiltrække arbejdskraft,” siger Mark Britnell i et interview til Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mangel på læger og sygeplejersker er den største trussel mod fremtidens sundhedsvæsen, advarer han i en ny bog, og vi skal agere nu, hvis vi skal imødegå den alvorlige udvikling. I bogen “Human: Solving the global workforce crisis in healthcare”, beskriver han en række tiltag, som tilsammen kan være med til at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere i fremtiden.

Og fx når det gælder omsorgen for medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og faglige udviklingsmuligheder kan sundhedsvæsenet lære meget af andre virksomheder, mener han.

Samarbejder med 77 lande

Mark Britnell er global leder for sundhedsområdet i den verdensomspændende revisions- og konsulentkoncern KPMG. Han har en baggrund som topleder inden for det britiske sundhedsvæsen og har blandt andet været hospitalsdirektør for University Hospitals Birmingham. Siden 2009 har han været ved KPMG, og han har samarbejdet med 77 forskellige lande om planlægning af sundhedsvæsenet.

Hans nye bog konkluderer, at der frem mod 2030 vil opstå mangel på ca. 18 mio. medarbejderne af de ca. 80 mio., der vil være brug for globalt. Den truende udvikling hænger bl.a. sammen med den demografiske udvikling. Der bliver flere ældre mennesker, og færre yngre til at passe dem. Ifølge Mark Britnell er der ikke nogen lande i verden, der har gjort noget effektivt for at imødegå krisen.

Mark Britnell har været i Danmark flere gange og har stiftet bekendtskab med det danske sundhedsvæsen, og han er overbevist om, at personalemangel bliver et problem i Danmark ligesom i resten af verden.

”Måske er problemet med ubesatte stillinger endnu ikke så stort, men prognoserne siger, at der venter vanskeligheder forude,” siger Mark Britnell om personalesituationen i det danske sundhedsvæsen. Han har også hæftet sig ved, at mangel på læger og sygeplejersker var et emne, der var oppe under den nylige valgkamp i Danmark.

10 løsningsforslag

Mark Britnell foreslår 10 fundamentale ændringer, der bør tænkes ind i planlægningen af sundhedsvæsenet nationalt. Han mener fx, at man må se på opgavefordelingen i sundhedsvæsenet, sådan at medarbejderne udnytter deres kompetencer fuldt ud, og der evt. etableres et korps af medarbejdere, der kan arbejde sømløst på tværs af sektorer.

Patienter skal i højere grad være aktive parter i deres pleje og behandling og tage mere ansvar for eget velbefindende. Pårørende, frivillige og ressourcer i lokalsamfundene, som allerede står for en stor del af omsorgen, skal anerkendes og opmuntres. Teknologiske hjælpemidler, kunstig intelligens og robotter skal udnyttes så vidt muligt. Og så bør vi i højere grad se på sundhedsvæsenet, som ikke bare en sektor, der sluger ressourcer, men som en drivkraft for sundhed og økonomisk udvikling, skriver han i den nye bog.

Medarbejdertrivsel

Bedre trivsel og mere arbejdsglæde blandt medarbejderne er også et nødvendigt indsatsområde, mener han. Undersøgelser fra mange lande i verden viser, at en stor andel af læger og sygeplejersker er stressede og udbrændte.

”Der har været en tendens til at man i sundhedsvæsenet har koncentreret sigt om patienternes velbefindende, mens personalet er blevet overset. Men vi ved fra en omfattende mængde litteratur, at glade medarbejdere giver glade patienter. Derfor er det nødvendigt, at vi i sundhedsvæsenet begynder at tage medarbejdernes trivsel alvorligt. Ligesom man allerede har fået øjnene op for i andre brancher, fx i store it-virksomheder som Google og Apple,” siger Mark Britnell.

Han anerkender, at de store virksomheder selvfølgelig har flere ressourcer at investere i medarbejdertrivsel. Men også i sundhedsvæsenet må man sørge for, at medarbejderne oplever arbejdsglæde, motivation og mulighed for at opfylde faglige ambitioner.

”Ellers vil der ikke være hænder nok til at udføre arbejdet,” siger Mark Britnell.

Det indledende kapitel i Mark Britnells bog, “Human: Solving the global workforce crisis in healthcare”, kan læses på KPMG’s hjemmeside. 

Læs det indledende kapitel i bogen

Læs mere om Mark Britnell

Følg Mark Britnell på Twitter