Sikker Psykiatri sætter ekstra fokus på forebyggelse af selvmord

Den 10. september er den internationale dag for forebyggelse af selvmord. Det markerer de psykiatriske projektenheder i Sikker Psykiatri.

Vi kan forandre et liv på ét øjeblik. Med det budskab markerer de psykiatriske projektenheder den verdensomspændende dag for forebyggelse af selvmord, som finder sted d. 10. september.

Omkring 600 danskere begår selvmord om året. Omkring 80 af disse, næsten hvert syvende selvmord, begås af patienter i psykiatrien.

Et af indsatsområderne i Sikker Psykiatri er at forebygge selvmord, og i forbindelse med den internationale Selvmordsforebyggelsesdag den 10. september sætter projektet ekstra fokus på indsatsen. I år er budskabet for den internationale dag for forebyggelse af selvmord: Vi kan forandre et liv på ét øjeblik.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.
Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside

– Åbenhed, opmærksomhed og nærvær er først skridt på vejen til at forandre et menneskes liv og forebygge selvmord. Derfor inviterer personalet i forbindelse med Selvmordsforebyggelsesdagen brugerne og de pårørende til at tage et øjeblik og tale om emnet, som kan være vanskeligt at berøre, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se mere om den internationale dag for forebyggelse af selvmord

Arrangementer i psykiatrien

Sidste år – i 2016 – markerede de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri Selvmordsforebyggelsesdagen med stor succes. På enhederne sker der forskellige begivenheder i forbindelse med dagen.

– Det er en god anledning for personalet til at sætte ekstra fokus på forbedringsarbejdet i Sikker Psykiatri og mere specifikt indsatsen omkring forebyggelse af selvmord. Vi opfordrer de psykiatriske projektenheder til at markere dagen, siger Simon Feldbæk Peitersen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed – der sammen med Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond står bag Sikker Psykiatri – stiller materialer til rådighed for de psykiatriske projektenheder, som de kan bruge i forbindelse med arrangementer på Selvmordsforebyggelsesdagen. Blandt andet vil personalet i psykiatrien gå rundt med badges, som inviterer brugere og pårørende til at tage et øjeblik.

Du kan følge dagen på Sikker Psykiatris hjemmeside og på Twitter på #sikkerpsykiatri.

Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord

Antallet af selvmord skal ned på nul

I foråret 2016 gik de psykiatriske enheder, som deltager i Sikker Psykiatri, i gang med at afprøve de forskellige elementer i indsatsen om forebyggelse af selvmord. Målet for indsatsen er, at selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling ikke skal forekomme.

– Når vi har det som et af Sikker Psykiatris mål at få antallet af selvmord i psykiatrien ned på nul, så er det jo, fordi ethvert selvmord, der sker, mens borgeren er i sundhedsvæsenet, ikke er i orden. Det er, hver gang en patient tager sit liv, en tragisk hændelse, som vi ikke ønsker. Man kan ikke have andet mål end nul selvmord i psykiatrien. Til hvem skulle vi sige, at det er i orden at tage sit eget liv, siger Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, til Kristeligt Dagblad.

Læs Kristeligt Dagblads artikel om Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord

Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord handler blandt andet om at indføre mere systematiske arbejdsgange og rutiner i forhold til screening og risikovurdering af selvmordstruede patienter.

Brugere og pårørende oplever berøringsangst

I projekt Sikker Psykiatri spiller patienterne og de pårørende en central rolle. De kommer med helt ind i maskinrummet og bidrager med ideer til forbedringer af psykiatrien.

Brugere og pårørende deltog også i det forberedende arbejde af indsatsen om forebyggelse af selvmord. Det arbejde viste et behov for større opmærksomhed om forebyggelse af selvmord i psykiatrien. Blandt andet berettede brugerne og de pårørende om en berøringsangst om emnet blandt personalet.

– Fra patienterne og de pårørende lød det samstemmende, at der er behov for at arbejde med kulturen i psykiatrien, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

Find mere om