Sikkerhedsbriefinger giver målbar effekt på patientsikkerhed

Evidensen for sikkerhedsbriefinger er samlet i en ny opgørelse, der er gennemført af irske forskere.

Sundhedsvæsenets ledere kan med fordel udbrede brugen af sikkerhedsbriefinger, anbefaler en gruppe irske forskere, der har gennemgået evidensen for brug af briefinger på akuthospitaler. Analysen viser, at sikkerhedsbriefinger kan give målbare forbedringer af patientsikkerheden, fx bedre identifikation af risici, færre patientfald og bedre medicinafstemning. Samtidig har briefingerne potentiale til at forbedre relationerne i det sundhedsprofessionelle team og styrke de enkelte teammedlemmers tilbøjelighed til at udtrykke eventuel bekymring. Analysen er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Advanced Nursing.

Do safety briefings improve patient safety in the acute hospital setting? A systematic review

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30816565

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.13984

Sikkerhedsbriefinger (på engelsk: safety briefings eller huddles) er kortvarige (ca. 15 min) møder, hvor frontlinjepersonale og nøglemedarbejdere gennemgår eventuelle patientsikkerhedsriscici fra det seneste døgn og forsøger at forudse, hvad der kan ske i de kommende timer. Metoden er beskrevet af Institute for Healthcare Improvement IHI. Formålet med møderne er, at alle medlemmer af det sundhedsprofessionelle team holdes informeret og er i stand til at forebygge eventuelle patientsikkerhedsproblemer og kritiske situationer, der er under opsejling.

http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SafetyBriefings.aspx

De irske forskere har gennemført en omfattende litteratursøgning og fundet 12 studier, der alle undersøger effekten af sikkerhedsbriefinger i et akut-hospitals-miljø. Tre studier er kvalitative og ni er kvantitative. Alle er fra enten USA eller Storbritannien. Kun studier af høj kvalitet blev inkluderet i analysen.

Flere af de kvantitative studier demonstrerer målbare effekter af sikkerhedsbriefinger. Briefingerne resulterer i, at man identificerer risici og dermed kan iværksætte løsninger proaktivt. De kvalitative studier demonstrerer en positiv effekt på de sundhedsprofessionelles psykologisk tryghed og de individuelle relationer i teamet, effekter, som har betydning for patientsikkerhedskulturen i organisationen.

Flere studier viste, at identifikation af risici øgedes over tid, og at udførelsen af briefingerne blev bedre over tid. Forskerne mener, at oplevelsen af den gode effekt af sikkerhedsbriefinger kan bevirke en selvforstærkende effekt i brugen af metoden.

I Danmark bliver sikkerhedsbriefinger blandt andet brugt i psykiatrien med det formål at forebygge tvang. Metoden er introduceret i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri.

http://sikkerpsykiatri.dk/media/2735/tvang_pakkerne.pdf

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om