Skru op for patientsikkerhedsrunderne

Mange ledere i det danske sundhedsvæsen går regelmæssigt patientsikkerhedsrunder. Det er en metode, der gør det nemt for ledelsen at være i tæt kontakt med medarbejdere og patienter omkring sikkerhedsspørgsmål og at kunne reagere på sikkerhedsproblemer med det samme. Coronaepidemien gør patentsikkerhedsrunder endnu mere relevante. Og de er også en god anledning for lederne til at anerkende indsatsen hos frontlinjepersonalet og lytte til deres bekymringer.

Vibeke Rischel

Coronapandemien medfører store omvæltninger i sundhedsvæsenet med hensyn til arbejdsgange, organisation, fysiske rammer og de kollegiale samarbejdsmønstre. Det er omstillinger, der foregår nærmest fra den ene dag til den anden. Disse store og pludselige forandringer, som pandemien medfører, skaber grobund for nye risici.

Vi har et ledelsesredskab, som mange allerede bruger, og som er mere relevant end nogensinde i den aktuelle situation. Det er patientsikkerhedsrunder, hvor ledelsen går ud i frontlinjen blandt sundhedspersonale og patienter og spørger ind til sikkerhedsproblemer. Det er en hurtig og effektiv måde for ledelsen at få indblik i problematikker, der opstår i de nye coronafunktioner. Og det giver ledelsen mulighed for at reagere prompte og forebygge risici for personale og patienter.

Der har under coronapandemien været stor fokus på, om der er tilstrækkelig adgang til personlige værnemidler for sundhedspersonale. Det er vigtigt både for at beskytte sundhedspersonale mod smitte og for at forebygge, at sundhedspersonale overfører smitte fra patient til patient. Værnemidler er en nødvendighed, men ikke nok til at skabe høj sikkerhed under pandemien – her taler vi om sikkerhed for både personale og patienter.

Vi ved, at indflytning i nye bygninger og dermed nye arbejdsgange kan være anledning til patientsikkerhedsproblemer (1). Det samme er tilfældet med interimistisk byggeri eller situationer, hvor lokaler bruges til andre funktioner end det, som de oprindelig er indrettet til (2).

Under pandemien bygger Danmark nye hospitaler og behandlingsfaciliteter – intensivafdelinger til COVID-19-patienter med 10 patienter pr. stue, undersøgelsesfaciliteter i telte og med drive-in-funktion.

I Politiken den 2. april 2020 beretter læge Katharina Oravsky Sandström fra arbejdsdagen i et telt på hospitalets parkeringsplads, der er koldt, fingrene er stive, omgivelserne er uvante, og der er larm fra en nærliggende byggeplads (3).  Det er tydeligt, at når der laves undersøgelser af patienter, mens de sidder i deres bil på en parkeringsplads, er arbejdsforholdene for sundhedspersonale helt anderledes end i en indendørs undersøgelsesstue, som er indrettet med håndvask, utensilier og pc i rette arbejdsstilling og med ledningerne monteret, så ingen falder.  Der er behov for at indrette en sikker arbejdsplads i teltet og en anden type uniform end den sædvanlige.

Der indrettes en række intensivafdelinger til COVID-19-patienter. Drømmescenariet for mange ledere er at starte med et blankt stykke papir – ny afdeling, nyt udstyr, nyt personale. Virkeligheden er bare, at der er begrænset tid til forberedelse. Hastigheden, hvormed der bliver indrettet nye faciliteter og rekrutteres personale, gør det vanskeligt at nå at afprøve arbejdsgange, fx med voksdugkonceptet (4), og vi må identificere og løse patientsikkerhedsproblemer, mens vi er i drift.

Uvante fysiske rammer, nye kolleger og nye arbejdsgange er en farlig cocktail med risiko for UTH’er, men også med potentiale for læring. Fx kan støjniveau på sengestuer med op til 10 intensivpatienter være en risikofaktor ved mundtlige ordinationer, samtidig giver de store sengestuer bedre mulighed for læring og supervision, når man arbejder flere i samme rum end med enestuer.

Det er disse situationer, som kan opfanges ved en patientsikkerhedsrunde, og hvor man som leder hurtigere kan bidrage til en løsning end en sagsbehandling gennem de sædvanlige kanaler. Erfaringerne viser, at sundhedspersonale er enestående til at problemløse, og der er ingen tvivl om, at der i denne tid udvikles mange nye idéer. Lock-down betyder, at de traditionelle veje til at dele viden og erfaring er begrænsede. Samtidig har vi lige nu behov for, at de gode løsninger spredes. På en patientsikkerhedsrunde i organisationen kan ledere opsamle mange af de gode idéer og medvirke til formidling til andre afdelinger.

Samtidig giver patientsikkerhedsrunder lederne mulighed for at anerkende personalet for deres arbejde, lytte til deres bekymringer og understøtte, at personale- og patientsikkerhed er top.

Patientsikkerhed i en coronatid


  1. Folder: Patientsikkerhed og sygehusbyggeri (2015), Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden 
  2. Principper for godt sygehusbyggeri: Faglig kvalitet og patientsikkerhed, godtsygehusbyggeri.dk
  3. Kronik: “Læge i coronakamp: Det ligner en krigszone. Det er det heldigvis ikke. Men det er helt vildt” (1. april 2020), Politiken.dk
  4. Om Voksdugkonceptet og resultaterne, Region Midtjylland, rm.dk

Find mere om