Stjæl med stolthed

Flere tværsektorielle projekter har vist, hvordan man kan skabe bedre sammenhæng. Principperne virkede for dem, og det gør de stadig, så man behøver ikke vente på en rapport og en reform, for at gå i gang, skriver Inge Kristensen.

Portrætbillede af Inge Kristensen

Indlægges bringes i sin fulde længde efter aftale med Kommunal Sundhed

Ventetid er ofte på dagsordenen i sundhedsvæsenet. I disse dage kræftventetider, men også ventetider på operation, i psykiatrien osv.

For dem, der arbejder i de højere luftlag i sundhed- og omsorgsbranchen er det den ventetid, der handler om, hvordan streger skal tegnes, der fylder. Det gælder ældrepleje og det gælder sundhedsvæsenet – som om man kunne adskille dem, i øvrigt.

Ventetid er forhåbentlig også tid til eftertanke og til at tage ved lære af det vi allerede ved og har afprøvet – og som virker. Og som virker for dem vi er der for, og som ikke går så meget op i streger på et stykke papir.

Det er en bunden opgave at skabe bedre sammenhæng. Vores specialiserede verden, hvor vi har styr på detaljerne, men ikke på overblikket, er ikke godt for mange af de mennesker med multisygdom, som er blandt dem, der især har brug for sammenhæng. Vi ved, at vi skal samarbejde endnu bedre på tværs af tilbud, lovgivninger og sektorer. Mange utilsigtede hændelser har rod i overgange. Og meget spild af tid og ressourcer har rod i overgange mellem sektorer og fagfolk.

Hermed en helt gratis reklame for at gøre mere af det, der virker

Samtidig findes der rigtig gode eksempler på, hvordan samarbejdet kan blive bedre til gavn for borgerne. Et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og de fem kommuner i sundhedsklyngen Lillebælt får mange roser. Det kan faktisk gå hen og blive et af de ikoniske samarbejder, man kan sprede.

Det både glædelige og skræmmende er, at der findes mange tilsvarende samarbejder. Nogle fungerer i det stille og lidt på trods, andre er lukket, fordi de var et projekt. Nogle af de velfungerende tværkommunale og tværsektorielle samarbejder kører heldigvis endnu, og det har bund i de solide principper for samarbejde og robuste arbejdsgange, der er etableret.

I erkendelse af, at nogle opgaver kræver et vist befolkningsunderlag, og at der var stort behov for at understøtte den stadig tidligere udskrivelse, blev der etableret et specialiseret sygeplejeteam på tværs af tre kommuner (SHS-team) tilbage i 2014. Teamet havde og har et tæt samarbejde med hospitalet og med almen praksis. Ved en evaluering i 2016 var estimatet, at der var forebygget indlæggelser ved 40 pct. af henvendelserne. Et andet samarbejde er ‘Vi samler kræfterne om kræftrehabilitering’, mellem ni kommuner og med hospital, almen praksis og patientforeninger i tæt samarbejde.

For begge samarbejder blev der skabt nogle enkle, men meget robuste principper for samarbejdet:

  1. Øget faglig kvalitet
  2. Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
  3. Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, herunder frivillige
  4. Mobilitet på tværs af kommunegrænser
  5. Udgiftsneutralitet
  6. Organisatorisk robusthed og forsyningssikkerhed

Principperne virkede for ti år siden, og det gør de stadig. Hermed en helt gratis reklame for at gøre mere af det, der virker. Om man foretrækker at kalde det ‘Stjæl med stolthed’ eller ‘Innovation by Imitation’ står frit for. Men man behøver ikke vente på en rapport og en reform, for at gå i gang.