Stor tilslutning til netværk om hospitalsbehandling i eget hjem

Et nyt netværk om hospitalsbehandling i eget hjem har set dagens lys, og tilslutningen tyder på, at der er stort behov for faglig sparring på tværs af landet, da det er et relativt nyt og uudforsket område.

Møderne i Netværket for hospitalsbehandling i eget hjem foregår virtuelt 4 gange om året. Hver gang deltager omkring 50 af netværkets godt 130 medlemmer.

På PS!’ patientsikkerhedskonference i april 2022 var der en velbesøgt workshop om patientsikker hjemmebehandling. Her efterspurgte deltagerne et nationalt netværk, og det tog PS! efterfølgende initiativ til.

I september 2022 søgte vi medlemmer til det nye netværk, og der var stor interesse. I dag er 132 sundhedsprofessionelle tilmeldt netværket. De fleste er fra regioner, men der er også deltagere fra kommuner og interesseorganisationer m.m.

Der er afholdt 3 virtuelle netværksmøder. Hver gang deltager omkring 50 personer, mens resten er glade for det udførlige referat, der udsendes efterfølgende.

Praksisarbejdet kan ikke vente på forskning

Hospitalsbehandling i eget hjem (Hospital at Home) er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet.

– Der er ikke andre fora til at drøfte det her, og de står meget alene med det og ved ikke rigtig, hvem de kan sparre med. De ytrer også behov for i fællesskab at advokere for nationale løsninger og incitamentsstrukturer, der kan understøtte arbejdet, siger Dorte Lee, der er konsulent i PS! og tovholder for netværket.

På møderne har der været fokus på at etablere en ramme og et fælles fundament for netværket.

– Alle er begyndt i det små, fordi der ikke er nogen viden på det her. Der er forskning i gang, men det kan man ikke vente på. Praksisarbejdet er i gang nu. Alle prøver på at finde ud af, hvordan man skal få bygget det her op. Netværket giver dem et sted at udveksle med hinanden og drøfte overordnede problemstillinger og løsninger. Her i netværket kan de få øje på hinanden, siger Dorte Lee.

Praktik og behandleransvar er blandt emnerne, der fylder

På netværksmøderne har der indtil nu været fokus på intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem, ligesom der har været oplæg om udvikling og drift af indsatsen i eget hjem, der har ført til drøftelser af bl.a. behandleransvar, lighed i sundhed, samarbejdet med og undervisning af hjemmeplejen og fagtekniske spørgsmål.

Logistik er en central udfordring, og hvordan man rent praktisk får det sat op.

– Hvordan identificerer man de rigtige til tilbuddet? Hvordan samarbejder man og inddrager patienterne? Og så er der alt det praktiske: Hvad skal fx være på plads i hjemmet, og hvilken stand skal hjemmet være i? Det er nogle af de spørgsmål, netværkets medlemmer er glade for at få vendt med hinanden, siger Dorte Lee.

Behandleransvar er et andet emne, der har fyldt meget.

– Nogle af dem, der ikke er i gang endnu, spørger ind til, hvordan behandleransvaret koordineres. Der er nogle hospitaler, hvor de samarbejder med kommunale sygeplejersker, andre har udekørende sygeplejersker fra hospitalet. Hvert initiativ har sin egen form, og derfor er det også godt at kunne dele de erfaringer med hinanden nu, siger Dorte Lee.

Kortlægning er i gang

Medlemmerne af netværket har haft et stort ønske om – og behov for – at få kendskab til de initiativer, der er i gang. Derfor har de opstartet en kortlægning af de danske indsatser med hospitalsbehandling i eget hjem.

Der er allerede 6 indsatser på listen, der bl.a. omhandler tværsektorielle samarbejder, IV-behandling i eget hjem, hjemmeindlæggelse af patienter med luftvejsinfektioner understøttet af telemedicin og indlæggelse på FKA-pladser (fremskudt kommunal akutfunktion) med eHospitalet som behandlingsansvarlig.

Se, hvad der indtil videre er kortlagt på aarhusuni.dk

Hospitalsbehandling i eget hjem bliver emne på konference

Flere deltagere har ytret ønske om, at PS! tager initiativ til en konference med fokus på hospitalsbehandling i eget hjem, da der er et stort behov for at dele viden og læring.

Det har ført til, at det bliver en del af PS!’ Konference for det sammenhængende sundhedsvæsen den 20.-21. november 2023.

Bliv del af Netværket for hospitalsbehandling i eget hjem

Formålet med netværket er at skabe rum for videndeling, sparring og gensidig læring på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Vi ønsker med netværket også at sætte fokus på patientsikkerhed, når behandlingen flytter fra hospitalet ud i patienternes eget hjem.

I netværket sættes medlemmernes viden og erfaringer i spil til gensidig inspiration og læring, og indimellem suppleres der med internationale erfaringer.

Netværket er relevant for dig, der:

  • er i gang med indsatser inden for hospitalsbehandling i eget hjem
  • gerne vil i gang med indsatser
  • har viden på området.

Send en mail til Ditte Hartmann, dsh@patientsikkerhed.dk, hvis du vil med i netværket.

Kontakt Dorte Lee, dl@patientsikkerhed.dk, hvis du har spørgsmål til netværket.