Stort psykiatri-distrikt i London halverer vold

Andy Cruickshank fra NHS East London Foundation Trust ved Dansk Selskab for Patientsikkerheds Primærsektorkonference.

Ved at blive bedre til at forudse risikoen og ved at skabe større åbenhed omkring problemer med vold og aggression er det lykkedes at reducere antallet af voldelige episoder markant i NHS East London Foundation Trust, som er et stort psykiatri-distrikt i London med over 5000 ansatte og et befolkningsunderlag på næsten halvanden mio. indbyggere.

”For hele distriktet er det lykkedes at nedbringe volden med 42%, og vi skønner, at potentialet er mindst 60 %,” siger Andy Cruickshank, associate director of nursing for quality improvement. Reduktionen er et resultat af flere års målrettet forbedringsarbejde, hvor man har spredt en sikkerhedskultur-pakke til alle distriktets over 100 enheder, som tager sig af både ambulante og indlagte patienter, herunder retspsykiatriske patienter.

East London er kendt for sit systematiske arbejde for at forbedre kvaliteten, herunder at reducere volden. En delegation fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed besøgte organisationen i foråret for at høre nærmere om forbedringsarbejdet. Andy Cruickshank var også i Danmark for at fortælle om erfaringerne ved Primærsektorkonferencen i november 2016.

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen er imponeret over resultaterne og mener, at de kan bruges som inspiration herhjemme – både i psykiatrien og på bostederne for mennesker med psykisk sygdom.

”East London har ved hjælp af en række systematiske tiltag formået at skabe en ny kultur præget af større åbenhed og mere samarbejde og dialog mellem medarbejdere og patienter. Og det har haft målbar effekt,” siger Inge Kristensen. Hun er moderator ved en debat på Folkemødet 2017 om forebyggelse af vold på bosteder.

Interventioner bruges systematisk

Sikkerhedskultur-pakken består af en række interventioner, som East London har udviklet og tilpasser over de seneste fem år, og som nu bruges systematisk på enhederne. Et af tiltagene er en tjekliste, som identificerer patienter, der er i risiko for at blive voldelige. Det er en oprindelig norsk udviklet tjekliste, der er blevet tilpasset. For de patienter, hvor der skønnes at være en risiko, kigger man så på, om der forventes begivenheder i løbet af dagen, som kan udløse frustrationer. Er der fx patienter, der er utilfredse med den behandling, de får? Er der patienter, der får dårlige nyheder, fx at de ikke må få besøg eller at de skal starte på en ny medicin?

Op til flere gange om dagen afholdes safety huddles, som er kortvarige, stående møder hvor medarbejderne tager et hurtigt tjek på sikkerhedssituationen. Udgangspunktet for huddle’en er spørgsmålene ”Føler du dig sikker?”, og ”Dem, du passer på, er de sikre?” Huddle’en er oprindeligt udviklet af Cincinnati Children’s Hospital og tilpasset til psykiatrien.

Mindst en gang om ugen afholdes også fællesmøder med deltagelse af alle patienter og medarbejdere. Ved fællesmøderne gennemføres en struktureret diskussion, der gennemgår bekymringer over sikkerheden på afdelingen. Her kommer både medarbejdere og patienter til orde og kan fortælle, hvis de fx har været udsat for mobning eller har følt sig intimideret. Det kan være dramatiske episoder, eller det kan være små ting, som at man har været ubehageligt tilpas, fordi nogen fx har hævet stemmen. Møderne varer hver ca. 45 minutter.

Yderligere et element i sikkerhedskultur-pakken er sikkerhedskalenderen. Det er en almindelig kalender, der hænger, synligt for alle, både patienter og medarbejdere. Når der forekommer en voldelig episode på afdelingen, sættes et mærke i kalenderen. Hvis dagen er går uden problemet markeres med grøn. Kalenderen gør det synligt for alle, hvor man dage der er gået siden den seneste voldsepisode. Der er også afdelinger, der registrerer på timebasis.

At være sårbar på en sikker måde

Pakken med de forskellige interventioner er blevet afprøvet og tilpasset efterhånden som den er blevet introduceret på nye afdelinger.

”Vi begyndte med en afdeling, Så gik vi til et hospital og efterhånden har vi spredt til hele organisationen, herunder også ældrepsykiatrien, børne og ungdomspsykiatrien og i retspsykiatrien. Størrelsen af effekten varierer. Nogle steder har vi set reduktion på 90 %” siger Andy Cruickshank:

”Det tager et stykke tid for medarbejderne at forstå hvad pakken går ud på. Hvis du er vant til at arbejde i et miljø, hvor der er masser af vold, så beskytter du dig selv. Noget af det her handler om at lære at være sårbar, men på en sikker måde. Gå ud og stille spørgsmål, være åben og snakke med patienterne om vold og aggressioner. Det tager noget tid for folk, fordi det kræver en ændring i deres professionelle identitet.”

Metoderne og de første resultater er beskrevet i en artikel, offentliggjort i British Journal of Mental Health Nursing i starten af 2017.

Reducing physical violence and developing a safety culture across wards in East London

https://qi.elft.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/02/Violence-reduction-at-ELFT.pdf