Styrelsen gør status over det risikobaserede tilsyn

Siden 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført risikobaserede tilsyn med behandlingssteder på sundhedsområdet. Styrelsen gør i en ny rapport status over godt 5000 tilsyn, der er sket i årene 2017 til 2021.

Det risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn 2017-2021

Der er gennemført 3.318 planlagte stikprøvebaserede tilsyn, hvor 65 % blev vurderet til at have mindre problemer, og kun hhv. 7 % og 1 % havde større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. De områder, hvor man ved de planlagte tilsyn hyppigst fandt problemer, var fængsler og arresthuse, bosteder og i plejesektoren.

Der er i perioden også gennemført 1.872 reaktive tilsyn på baggrund af en bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted. Her fandt man større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden hos 34 %.

Af rapporten fremgår det, at langt de fleste behandlingssteder, som er blevet vurderet at have større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, ved et opfølgende besøg vurderes at have ingen eller mindre problemer.

Rapporten konkluderer, at styrelsen fremadrettet fortsat vil have særligt fokus på tilsynsområder, som har vist problemer. Områder, hvor der er fundet ingen eller mindre problemer, vil fortsat få tilsyn med varierende frekvens for at følge op på, om en type af behandlingssteder forbliver patientsikre.

 


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

 

15. maj 2022

Fagligt Nyt