Styrk patientsikkerheden med medicingennemgang hos borgere og patienter

En gennemgang af medicinen kan gavne patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler ad gangen. Patientsikkerhedsprogrammet ’Medicin uden skade’ har kortlagt 47 projekter med medicingennemgang til inspiration for sundhedsprofessionelle.

En medicingennemgang hos borgere og patienter, der benytter flere lægemidler, kan blandt andet være med til at nedbringe risikoen for alvorlige medicinrelaterede skader.

PS! og Styrelsen for Patientsikkerhed har som led i det nationale patientsikkerhedsprogram ’Medicin uden skade’ kortlagt allerede afprøvede processer med medicingennemgang fra hele landet.

Kortlægningen har resulteret i 47 projektbeskrivelser fra både primær og sekundær sektor, der giver et indblik i de medicingennemgangsprojekter, der arbejdes med nationalt.

– Kortlægningen viser, at der løbende og samvittighedsfuldt igangsættes initiativer til at forbedre medicinsikkerheden i kommuner og regioner. Vi skal lære af de fejl, der begås, men i høj grad også af det, der går godt. Når medicingennemgang kombineres med systematiske arbejdsgange ved vi, at det giver færre skader og frigiver ressourcer til andre opgaver, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

– Vi ser stadig mange hændelser om medicinering i de rapporterede utilsigtede hændelser. En medicingennemgang kan være med til at nedbringe risikoen for alvorlige, forebyggelige skader. Vi håber, mange vil lade sig inspirere af og genbruge erfaringer fra allerede eksisterende projekter, som vi nu har samlet her, siger Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bliv inspireret til at arbejde med medicingennemgang

Projekterne er inddelt i kategorierne primær sektor, akutmodtagelse, afdelingsspecifikke, tværsektorielle, screening og redskaber samt Telefarmakologisk Ambulatorium. Det gør det nemt at tilgå de projekter, som er relevant for ens hverdag og dermed lade sig inspirere til at arbejde med medicingennemgang.

Ved hvert projekt kan man læse om baggrunden for projektet, hvordan medicingennemgangen er foregået, samt hvad der er kommet ud af det.

Se alle projekterne på medicinudenskade.dk

Find mere om