Succes med mobilt akut-team på norsk hospital

Introduktion af et mobilt akutsystem i 2012 har ført til bedre overvågning af patienterne og hurtigere indgriben ved forværring. Det viser et mortalitetsreview, gennemført på et hospital i Stavanger i Norge.

Et hospital i Stavanger, Norge, introducerede i 2012 et mobilt akut-system med systematisk overvågning af patienterne og mulighed for at tilkalde et mobilt akut-team til patienter med forværring. Nu har hospitalet gennemført et til mortalitetsreview, der viser, at systemet har haft positiv effekt.

Undersøgelsen er gennemført på to mavetarmkirurgiske afdelinger. Man har gennemgået journaler på patienter, der er døde i forbindelse med indlæggelse inden for tre definerede tidsperioder, en periode før (76 patienter) og to perioder efter (56 og 54 patienter) introduktion af mobilt akut system.

Reviewerne har kigget efter mangler i registreringen af patientens vitale værdier (failure to monitor) og manglende eller forsinket reaktion på afvigende værdier (failure to escalate). Man fandt at forekomsten af mangler var reduceret over årene.

I den første tidsperiode – før introduktionen af mobilt akut system – fandtes mangler i 40 % af patientforløbene, mens forekomsten var faldet til 20% bog 11% i patientforløbene fra de senere perioder.

Tidligere stillingtagen til behandlingsniveau

Journalgennemgangen viste også, at stillingtagen til behandlingsniveauet skete tidligere under hospitalsopholdet, sådan at patienter i højere grad undgik uhensigtsmæssig og uønsket behandling og genoplivning.

I 10-årsperioden fra 2010 til 2019 er der desuden set en reduktion i den samlede hospitalsmortalitet og 30-dagsmortalitet.


Olsen, S.L., Nedrebø, B., Strand, K. et al. Reduction in omission events after implementing a Rapid Response System: a mortality review in a department of gastrointestinal surgery. BMC Health Serv Res 23, 179 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-09159-3

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-09159-3

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt