Sundhedsvæsnet sparer millioner på tryksårspakken

Analyse viser, at tryksårspakken potentielt kan spare sundhedsvæsenet for 300 millioner kroner.

I sikre hænders tryksårspakke sparer sundhedsvæsenet for millioner af kroner.

Tryksårspakken, som de 13 teams i I sikre hænder skal til at arbejde med, sparer sundhedsvæsenet for millioner af kroner. Det viser en undersøgelse fra Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) på Aalborg Universitet.

– Tryksårspakken er en fremragende investering ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning. Vores analyser viser, at den giver meget mere sundhed for pengene, end man normalt ser, når man investerer i sundhedsvæsnet – for eksempel når man tager ny medicin i brug, siger professor Lars Ehlers fra Danish Center for Healthcare Improvements.

Potentiel besparelse på 300 millioner

Lars Ehlers står i spidsen for den forskergruppe, der har gennemført de sundhedsøkonomiske beregninger, som blev offentliggjort i det internationale tidsskrift Journal of Medical Economics i sommer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i projekt Patientsikkert Sygehus’ erfaringer med tryksårspakken og kortlægger udgifter og besparelser forbundet med pakken.

Resultaterne taler deres tydelige sprog. Selvom sundhedspersonalet bruger mange kræfter på at forbedre daglige rutiner og sørge for, at alle patienter får hele pakken via en tjekliste, sparer personalet i sidste ende tid og ressourcer, fordi færre patienter får tryksår. Konkret kan man med tryksårspakken spare 289 kr. pr. indlagt patient. Med 1,1 million indlæggelser på landsplan hvert år er potentialet over 300 millioner kroner.

Analysen forudsætter, at tryksårspakken kan halvere antallet af trykskader, der opstår i mødet med sundhedsvæsnet. Erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus dokumenterer, at det er realistisk. Meget tyder endda på, at pakken har potentiale til helt at udrydde tryksår.