Synspunkt: Usund tavshed hos sundhedsprofessionelle grundlægges under uddannelsen

To græske organisationspsykologer beskriver i tidsskriftet Frontiers in Psychiatry, hvad de betegner som ’Employee Silence’, dvs. det fænomen, at medarbejdere vælger at være tavse om vanskelige og sårbare emner.

I den sundhedsprofessionelle kultur er der traditionelt en række ting, man helst ikke taler om, fx bekymringer for patientsikkerheden, fejl og patientskader, upassende opførsel blandt kolleger og egen usikkerhed og sårbarhed.

Denne tavshed fra medarbejdernes side er uhensigtmæssig og bidrager til udbrændthed blandt personalet og suboptimal patientbehandling. Og tavsheden grundlægges allerede under uddannelsen og vedligeholdes siden.

To græske psykologer Anthony Montgomery, professor i organisationspsykologi ved University of Macedonia I Thessaloniki, Grækenland, og Olga Lainidi psykolog og forsker i arbejdsmiljø ved University of Macedonia, beskriver i tidsskriftet Frontiers in Psychiatry, hvad de betegner som ’Employee Silence’, dvs. det fænomen, at medarbejdere vælger at være tavse om vanskelige og sårbare emner.

Det hænger blandt andet sammen med en præstationskultur, hvor det at være udsat for udfordringer anses for karakteropbyggende, og undertrykkelse af følelser belønnes.

Det hænger også sammen med, hvad forfatterne kalder ’Abilene Paradokset’, hvor man fejlagtigt tror, at man er den eneste, der har indvendinger, og derfor vælger tavshed for ikke at ”rock the boat”.

Forfatterne peger på psykologisk tryghed og ’compassionate leadership’ som nogle af løsningsmodellerne.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om