Systematisk måling af vitale værdier har givet færre hjertestop på Sygehus Lillebælt

I forbindelse med projektet Patientsikkert Sygehus begyndte Sygehus Lillebælt for 10 år siden systematiske at anvende TOKS – tidlig opsporing af kritisk sygdom – på indlagte patienter, og det har nu ført til en varig reduktion i antallet af uventede hjertestop på mindst 25 procent.

Nyhed på Sygehus Lillebælts hjemmeside

TOKS indebærer, at indlagte patienter systematisk får målt vitale værdier, temperatur, blodtryk, puls, vejrtrækning, bevidsthedsniveau og ilt i blodet. De seks værdier giver tilsammen en score, der afslører, om patientens tilstand forværres i en sådan grad, at der er i risiko for et hjertestop. TOKS-scoren supplerer den kliniske vurdering af patienten og gør at man kan gribe ind i forløbet, før tilstand udvikler sig kritisk.

Personalet på sygehuset kan også få hjælp fra mobilt akutteam, der er et hold af eksperter i kritisk sygdom, der kan tilkaldes efter behov.

Hvor der for ti år siden skete i gennemsnit ca. seks uventede hjertestop om måneden er tallet nu nede på fire hjertestop pr. måned.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om