Tavlemøder styrker fagligheden på Frederiksberg

På plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg samles personalet på tværs af faggrupper hver dag til tavlemøder for at dele viden om beboerne. Magasinet Pleje har været med til et af møderne.

Sygeplejerske Helene Marie Hansen foran den tavle, som er udgangspunktet for de daglige tavlemøder på plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg.

Hvordan har beboeren det? Hvad har vi observeret? Er der en problemstilling? Og hvordan skal vi handle?

Det er nogle af de spørgsmål, personalet kommer omkring på det daglige tavlemøde på plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg, som har været en del af I sikre hænder siden projektets begyndelse i 2013. Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter står samlet rundt om den hvide tavle, hvor beboernes navne står udfor forskellige indsatser som eksempelvis tryksår og medicin.

– Det at vi har et møde, hvor vi gennemgår samtlige beboere, det gør, at min viden bliver kæmpestor. Jeg føler mig rigtig godt klædt på til at tale med kolleger, læger, tværfaglige samarbejdspartnere og pårørende, fordi vi holder de her tavlemøder, fortæller social- og sundhedsassistent Rose Niljendahl til Magasinet Pleje.

Det ta’r kun 15 minutter

Personalet på Kastanjehaven har arbejdet systematisk med tavlerne og tavlermøderne i forbindelse med I sikre hænder, og det daglige tavlemøder, som kun tager 15 minutter, er et resultat af utallige PDSA-afprøvninger.

På tavlen er der tydelige felter, som medarbejderne kan krydse af, hvis en beboer for eksempel er i risiko for tryksår eller fald. Tavlen giver også et overblik over, hvilke indsatser og afprøvninger, der er sat i gang for den enkelte beboer.

– Jeg er den eneste sygeplejerske i det her team, og det bliver mere synligt for mig, hvem jeg skal prioritere i en travl hverdag. Der kommer en beboer hjem senere i dag, og så ved jeg, at i morgen skal jeg ind og tilse hende, siger Helene Marie Hansen til Magasinet Pleje:

– Hvis jeg ikke have deltaget på tavlemødet, så havde jeg måske først fundet ud af det i morgen. Så det er også med til, at vi kan planlægge, hvad vi skal gøre dagen efter, så vi møder ind og kan gå i gang med vores arbejde.

Et godt ledelsesværktøj

Afdelingssygeplejerske på Kastanjehaven, Mette Pedersen-Bjergaard, er heller ikke i tvivl om, at fagligheden blandt medarbejderne er blevet styrket som en konsekvens af tavlemøderne:

– Man har ikke rigtig været vant til at snakke om fagligheden indbyrdes. Det har været sådan, at hver passede sit, men det udfordrer vi. Vi diskuterer ud fra faglighed i stedet for følelser. Vi sørger hele tiden for at få fagligheden ind over, når vi snakker om, hvordan vi for eksempel skal fordele os i morgen.

Ifølge Mette Pedersen-Bjergaard forudsætter arbejdet med tavler og tavlemøder ledelsesmæssig bevågenhed. I en travl hverdag med mange forskellige aktiviteter, kører tavlerne og tavlemøderne – især i begyndelsen – ikke af sig selv, og derfor er man som leder nødt til at give området fokus – ikke kun i ord men også i handling ved at være tilstede på møderne. Samtidig er tavlemøderne et brugbart ledelsesværktøj.

– Vi har fået gennemsigtighed i de ting, vi går og gør. Når vi taler, så taler vi ud fra samme dagsorden. Jeg ved rigtig meget om hver enkelt medarbejders faglighed og styrker og svagheder. Når jeg for eksempel skal sammensætte en gruppe eller ansætte nye folk, så ved jeg, hvad jeg har brug for, forklarer Mette Pedersen-Bjergaard.

Hent inspirationskatalog om brug af tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet (pdf)

Find mere om