Telemedicin – et kraftfuldt værktøj – men vi har brug for en black box

Under coronapandemien er der sket en brat stigning i brugen af telemedicin – især videokonsultationer. Det er et kraftfuldt værktøj, som vi kan få meget gavn af i fremtiden. Men der sker ingen systematisk evaluering af patientsikkerheden ved brugen af denne nye teknologi. Ligesom ved fly-haverier har vi brug for en “black box”. Vi har brug for at monitorere sikkerheden omkring den nye teknologi.

Læs FAGLIG ORIENTERING af Simon Tulloch og Tatjana Sandreva, Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

Telemedicine, a powerful tool to support clinical care in Denmark during the COVID-19 pandemic …. but let’s not forget to put a black box in the plane before we launch it.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi indsamlet erfaringer i krydsfeltet mellem hjemmebaseret telemedicin og patientsikkerhed i international litteratur og inden for de danske telemedicinske initiativer. Ved et webinar den 11. juni var 60 deltagere samlet for at høre om projektet og komme med input til det videre arbejde.

Se oplæg fra webinaret:

Webinar om patientsikkerhed og telemedicin

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om