Tragedier i psykiatrien kan forebygges

Instinktivt griber vi til forsvarsmekanismerne, når noget så frygteligt som drab finder sted. Men løsningerne findes i den proaktive og åbne tilgang. Resultater og metoder findes. Er det nemt? Nej. Men det er ikke en mulighed at lade være, skriver PS!-direktør Inge Kristensen i Kommunal Sundhed.

Indlægget bringes i sin fulde længde efter aftale med Kommunal Sundhed og Dagens Medicin

Det store samtaleemne denne sommer, bredt set, var vejret. Men der var også andre og mere sundhedsvæsensnære nyheder. Psykiatrien kom igen i fokus, da der skete en tragisk hændelse, som kostede en læge livet. Denne gang var det i behandlingspsykiatrien, og tidligere har der været drab på bosteder. Hver dag er der hændelser, som heldigvis ikke går så vidt, men som er alvorlige.

For 10 år siden var drab og selvmord på en afdeling i Psykiatrien i East London Foundation Trust (ELFT) det, der satte gang i et systematisk forbedringsarbejde, der stadig pågår den dag i dag. I dag er ELFT måske en af de allerbedste organisationer i sundhedsvæsenet i verden overhovedet. ELFT forebygger ikke bare voldelige episoder, de har også stor arbejdsglæde og en uovertruffen ressourceudnyttelse.

Det er ikke flere ressourcer, der har betydet den største forskel. Det har derimod et uophørligt fokus på systematisk forbedringsarbejde.

Holdbare løsninger

Historien fra ELFT viser også, at man ikke kan forsvare sig til sikkerhed, men at man derimod finder holdbare løsninger, hvis brugerne, medarbejderne og omverdenen bliver inddraget i løsningerne.

Det, vi bl.a. ser i de voldelige hændelser og i situationer med tvang, er, at der i langt de fleste tilfælde er beskrevet procedurer. Men også at de ikke bliver overholdt. Det er ikke den enkeltes ansvar, men netop der hvor ELFT har vist sin enorme styrke i at skabe knusende robuste arbejdsgange.

Sikkerhedsbriefinger, brug af et screeningsværktøj og andre tiltag har vist sig effektive i forebyggelsen af vold – både mod medarbejdere og mod andre patienter. Men kun fordi det er blevet standardarbejde, der er implementeret i bund, og hvor medarbejderne er blevet grundigt oplært.

Medicin er og bliver vigtigt i behandling overalt i sundhedsvæsenet og også i psykiatrien og på botilbud. Sikker medicinering er afgørende. Det fremgår også af 10-årsplanen for psykiatrien, og heldigvis har vi allerede i Danmark gode erfaringer fra projekter. De kan bredes ud!

Resultaterne og metoderne findes

Instinktivt griber vi til forsvarsmekanismerne, når noget så frygteligt som drab finder sted. Men løsningerne findes i den proaktive og åbne tilgang. Det har de sandet i ELFT, og de har stået bag noget af de mest overbevisende arbejde omkring inddragelse af brugerne og samarbejde med lokalsamfundet, men kan se noget sted. Et tværsektorielt og et tværfagligt fokus er afgørende: hændelserne skal ikke nødvendigvis kun forebygges der hvor de sker, men langt tidligere og i andre sammenhænge.

I maj 2024 markerer ELFT 10 års forbedringsarbejde og bemærkelsesværdige resultater. Der kommer repræsentanter fra hele verden. Tanken om at kunne forebygge voldelige hændelser må appellere. Resultater og metoder findes. Er det nemt? Nej. Men det er ikke en mulighed at lade være.


Referencer

Reducing physical violence and developing a safety culture across wards in East London (elft.nhs.uk)

Projektet Sikker Psykiatri

Vejen til medicinsikre botilbud er brolagt med tværfagligt samarbejde, systematik og viden om medicin